Kranj izbrali za preskušanje inovativnih ukrepov na področju mobilnosti

Mestno občino Kranj so v okviru dvoletnega programa Pilot Cities, ki ga financira Evropska unija in je del misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest, izbrali za testiranje in izvajanje inovativnih pristopov za razogljičenje mesta.

 

Mestna občina Kranj (MOK), ki je vodilni partner konzorcija, v katerem so še Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Velenje, Inštitut Jožef Stefan in Envirodual, bo z 52 pilotnimi mesti dve leti  del NetZeroCities programa Pilot Cities. V tem času bodo v izbranih mestih testirali različne inovativne pristope na področjih, na katerih prihaja do največjih emisij toplogrednih plinov.

V času trajanja pilotnega projekta bodo izvajali širok nabor aktivnosti s področja mobilnosti, vključno z razvojem aplikacije MaaS in optimizacijo javnega potniškega prometa.

 

Aktivnosti bodo spremljale tudi informacijske kampanje in aktivno vključevanje meščanov.  

Program Pilot Cities je priložnost za povezovanje, izmenjavo izkušenj z drugimi mesti in prenos dobrih praks. Končni cilj aktivnosti je pospešen prehod mest k podnebni nevtralnosti po vsej Evropi.