Srednje in višje šole

Gimnaziji: Naslov Telefon
Gimnazija Kranj Koroška cesta 13 04 23 81 400 
Gimnazija Franceta Prešerna Kidričeva cesta 65 05 90 93 930
Šolski center Kranj Kidričeva cesta 55 04 28 04 000
Strokovna gimnazija Kidričeva cesta 55 04 28 04 000
Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola Kranj Cesta Staneta Žagarja 33 05 90 93 900
Srednja tehniška šola Kidričeva cesta 55

04 28 04 000

B&B, d. o. o., srednja šola za odrasle

Ljubljanska c. 30

04 28 08 304

 

Višje šole Naslov Telefon
Šolski center Kranj, višja strokovna šola Kidričeva cesta 55

04 28 04 000

EDC, višja strokovna šola Gorenjesavska cesta 9

04 23 61

124

B&B, d.o.o., višja strokovna šola Ljubljanska c. 30

04 28 08 304