Srednje in višje šole

Gimnaziji: Naslov Telefon
Gimnazija Kranj Koroška cesta 13 04 2381 400 
Gimnazija Franceta Prešerna Kidričeva cesta 65 05 9093 930
Šolski center Kranj    
Strokovna gimnazija Kidričeva cesta 55 04 2804 000
Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola Kranj Cesta Staneta Žagarja 33 05 9093 900
Srednja tehniška šola Kidričeva cesta 55

04 2804 000

B&B, d. o. o., srednja šola za odrasle

Ljubljanska c. 30

04 280 83 04

 

Višje šole Naslov Telefon
Šolski center Kranj, višja strokovna šola Kidričeva cesta 55 04 2804 000
EDC, višja strokovna šola Gorenjesavska cesta 9 04 2361 124
B&B, d.o.o., višja strokovna šola Ljubljanska c. 30 04 280 83 04