Mestna občina Kranj je v sodelovanju z izvajalci na področju kulture pripravila srednjeročni strateški načrt na področju kulture Program kulture Mestne občine Kranj 2021-2025, ki ga od 15.7.2021 do 15.8.2021 daje v javno obravnavo. Program kulture MOK 2021-2025 je objavljen na spletni strani www.kranj.si (kultura). Zainteresirani lahko pripombe posredujejo na elektronski naslov: petra.polak@kranj.si ali po pošti na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, najkasneje do 15.8.2021.

Program kulture 2021-2025