Športna infrastruktura

167 športnih objektov na 50 lokacijah

V Mestni občini Kranj so občanom na voljo najsodobnejši športni objekti, ki zagotavljajo  kakovostno življenje, mladim pa omogočajo odlične pogoje za športno vzgojo, rekreacijo, vadbo in tekmovanja.

 

Športu in rekreaciji je skupaj namenjenih 167 športnih objektov, ki zavzemajo površino kar 805.061 m². Večji del predstavljajo odprte športne površine. Objekti se nahajajo na 50 lokacijah in so vpisani v register športnih objektov na Ministrstvu za šolstvo in šport.

 

 

Nad republiškim normativom

Površina športnih objektov na prebivalca je 15,68 m². Od tega je na prebivalca 0,53 m² zaprtih (republiški normativ 0,5 m²) in 15,15 m² odprtih športnih površin (republiški normativ 3,0 m²).

 

 

1.132.000 obiskovalcev

Športne objekte v Kranju na leto obišče 1.132.000  uporabnikov. Najbolj sta obiskana Športni center Kranj in Športna dvorana Planina.

 

Športni center Kranj

V športnem centru Kranj so:

 

Športna dvorana Planina

Dvorana Planina je zasnovana in opremljena za različna športna tekmovanja, rekreativne, zabavne in kulturne prireditve. Na leto jo obišče preko 120.000 obiskovalcev in uporabnikov.