Medijsko središče

Kranj: pametna skupnost

31. 01. 2020

Ko sem pred leti prvič slišal besedno zvezo »pametno mesto« oz. »pametna skupnost«, sem si malodane predstavljal življenje v slogu scen iz znanstvenofantastičnih filmov. Spraševal sem se, ali bomo različne generacije občanov zmogle in znale slediti sodobnim tehnološkim in digitalnim trendom, ki se razvijajo skorajda s svetlobno hitrostjo? Seveda mi tedaj raziskovalna žilica ni dala miru, zato sem začel raziskovati, kaj je pametna skupnost. Osnovni namen je kombinacija rešitev, ki izboljšujejo kvaliteto življenja vseh njenih prebivalcev, trajnostna naravnanost oziroma vzdržnost na področju ekologije in energetike. Z uvedbo digitalizacije na področje mobilnosti, varnosti, izobraževanja, delovanja občinske uprave, zdravstvenih storitev, komunalnih storitev, civilne zaščite, pametnih domov za starejše in obveščenosti pa bo naše delovanje in življenje postalo še bolj organizirano, s poudarkom na prihranku časa, ki ga bomo lahko porabili za svoje za družino, prijateljein za bolj zdrav način življenja. Digitalizacija bo tako prinesla poenostavljene rešitve, za katere danes čakamo v vrsti ali pa moramo zamenjati več lokacij, da pridobimo želen dokument oziroma storitev (npr. elektronski bolniški list, virtualni obisk ambulante za postavitev manjših diagnoz ...). Pri pametni skupnosti je bistveno, da gre za skupnost, v kateri z roko v roki delujeta mestna oblast in njeni prebivalci. Zato me zelo veseli, da je Mestni svet Mestne občine Kranj pred časom na svoji seji sprejel Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Kranj, v katerem je opredeljen tudi sektor za razvoj in pametno skupnost, ki je nova organizacijska enota v strukturi mestne uprave, ki bo skrbela za razvoj Kranja na tem področju. Da je bil odlok sprejet, zame ni bilo presenečenje. Presenetljivo pa je bilo, kako so mestni svetniki in svetnice z besedami odobravanja ter podajanja dodatnih idej poudarili svoje zavedanje o nujnosti digitalizacije na različnih področjih v Mestni občini Kranj. Pravzaprav se nam v Kranju digitalizacija že dogaja, a gre postopno in je zato včasih niti ne zaznamo. Tako so na primer nekatera parkirišča že delno digitalizirana. Njihovo dostopnost in uporabnost s pomočjo digitalizacije pa bomo še nadgradili in prilagodili tudi uporabi s pomočjo pametnih telefonov. Naredili smo že odločne korake h graditvi pametne skupnosti, organizirali smo forum na to temo, izvedli izobraževanja za ciljne skupine, mestni svet je sprejel Odlok

o e-mobilnosti in o e-energetiki s poudarkom o energetski obnovi stavb ter obvladovanju porabe energije v teh stavbah. Kako pomembno je to področje, pa so dokazali svetnice in svetniki, ki so potrdili ustanovitev sektorja za razvoj in pametno skupnost v okviru občinske uprave. Pametna skupnost predstavlja tudi skupno podatkovno in komunikacijsko platformo (iKranj), kjer bo občan vsak trenutek obveščen o ključnih podatkih, ki jih bomo merili na območju Mestne občine Kranj. Tako vsem generacijam naših občanov gradimo prijazne in uporabne rešitve za boljše počutje in višjo kvaliteto življenja, ki si jo v Kranju zaslužimo. Se vidimo!

Matjaž Rakovec,
vaš župan

« Seznam člankov