Kranj z novo pridobitvijo – parkiriščem P + R na Zlatem polju

V Mestni občini Kranj so javnosti predstavili novo parkirišče na Zlatem polju, prvo parkirišče P + R (parkiraj in prestopi; angl. park and ride) na Gorenjskem. Namenjeno je predvsem dnevnim uporabnikom, ki prihajajo v Kranj v službo ali šolo, s parkirišča pa bodo pot nadaljevali na trajnosten način. Z novo pridobitvijo si na občini želijo zmanjšati promet v ožjem središču, razbremeniti gosto poseljene površine v neposredni soseščini, zagotoviti dodatna parkirna mesta in utrjevati trajnostno začrtano smer.

 

Mestna občina Kranj (MOK) s parkiriščem P+R Zlato polje (parkiraj in prestopi) ponuja 56 parkirnih mest, od tega tri za gibalno ovirane osebe, šest za električna vozila (opremljenih s tremi električnimi polnilnicami) ter pet za motorje. Nova pridobitev je tudi postajališče KRsKOLESOM z 20 kolesi, dvosmerna kolesarska povezava s prehodom čez semaforizirano križišče, dve avtobusni postajališči (smer Naklo in Kranj), prostor za popravilo koles, pitnik, prostor za počitek s klopmi in stranišče. S parkiriščem P + R Zlato polje MOK spodbuja trajnostno mobilnost in zmanjšuje količino osebnih vozil v središču mesta. S tem projektom MOK sledi ciljem iz Trajnostne urbane strategije Mestne občine Kranj 2030 in izhodiščem Celostne prometne strategije Mestne občine Kranj. Vrednost gradbeno-obrtniških del pri P + R Zlato polje znaša 800.000 evrov. Z dobrimi 553.000 evri investicijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (mehanizem Celostnih teritorialnih naložb).

 

Dovoljen čas parkiranja uporabnikov bo omejen na 12 ur od vstopa. Testno delovanje parkirišča se začne v ponedeljek, 2. oktobra 2023. Prihodnji teden bo tako Komunala Kranj na podlagi javnega poziva začela zbirati prijave interesentov za uporabo parkirišča. Vsak uporabnik bo ob predložitvi dokazil na e-naslov abonma@komunala-kranj.si ali osebno na Komunali Kranj lahko zaprosil za vpis do dveh registrskih številk v sistem samodejne prepoznave registrskih tablic. Pogoj je veljavna letna karta za sistem KRsKOLESOM ali letna vozovnica javnega mestnega prometa, kar bo zaprosilec dokazal ob prijavi. Da ne bo nepotrebne gneče, je v Kranju že vzpostavljen sistem elektronskih tabel o zasedenosti parkirišč, tudi parkirišča P + R. Tik pred parkiriščem pa bo postavljen še semafor, ki bo kazal število prostih mest. S 1. novembrom 2023 bo parkirišče P + R začelo polno delovati. Sistem uporabe parkirišča se bo v prihodnosti optimiziral z uvedbo mestne kartice.

 

»S parkiriščem P + R tisti, ki se pripeljejo v Kranj na delo ali v šolo, dobivajo novo možnost za parkiranje, ki je povezano tudi s trajnostno mobilnostjo. Hkrati bomo razbremenili gosto poseljeno sosesko. Tudi s tem uresničujemo misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest ter Kranj preobražamo v vse bolj okolju prijazno mesto,« je povedal župan MOK Matjaž Rakovec.

Fotografije: Barbara Reya/Mediaspeed