Krepitev sodelovanja Kranja in Herceg Novi

Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je skupaj s podžupanom Janezom Černetom ob nedavnem festivalu mimoz, ki je potekal v Kranju, sprejel delegacijo pobratenega mesta Herceg Novi.

 

S Stevanom Katićem, županom pobratenega mesta, je tekla beseda o krepitvi medsebojnega sodelovanja. Kot je znano, sta mesti pobrateni od leta 1957. V okviru sodelovanja poteka izmenjava učencev in dijakov kranjskih osnovnih in srednjih šol, sodelovanje na področju civilne zaščite in reševanja ter izmenjava kulturnih delavcev obeh mest.

 

Tako Herceg Novi kot Kranj si bosta prizadevala za še boljše povezovanje predvsem na turističnem področju. Sogovorniki so se strinjali, da je še veliko možnosti nadgraditve odnosov.

 

Kot smo že poročali je v Kranju - na pobudo pobratenega mesta - ta teden potekal festival mimoz.

image