Matjaž Berčon ostaja direktor Komunale Kranj

Okrožno sodišče v Kranju je zavrnilo predlog za vpis spremembe zastopnika Komunale Kranj.

 

Po dveh izrednih skupščinah je Komunala Kranj predlagala, da se v sodni register vpiše sprememba zastopnika podjetja, in sicer tako, da se izbriše direktorja Matjaža Berčona ter vpiše vršilko dolžnosti Mojco Košir Štojs. Okrožno sodišče v Kranju je ocenilo, da za vpis predlagane spremembe niso izpolnjeni pogoji po 10. členu Zakona o sodnem registru.

 

Kot ugotavlja sodišče, skupščine ni sklical poslovodja in na skupščini niso bili navzoči vsi družbeniki (v primeru nepravilno sklicane skupščine). Priložena zapisnika izrednih skupščin z dne 24. februarja 2020 in 2. marca 2020 ne zadoščata določilom iz 508. čl. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) glede oblike sklica skupščine in 509 čl. ZGD-1 glede oblike sklica skupščine ter določbam glede skupščine javnega podjetja iz Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja KOMUNALA KRANJ, javno podjetje, d. o. o., z dne 24. novembra 2011.