CELOSTNA PODOBA

Celostna podoba Mestne občine Kranj

Celostno podobo Mestne občine Kranj sestavljajo številne aktivnosti, ki na različne načine ustvarjajo podobo mestne uprave in mestne občine v različnih javnostih. Ena najbolj opaznih segmentov celostne podobe je vsekakor njena grafična podoba, ki se pojavlja v vseh vizualnih elektronskih in grafičnih medijih, na dogodkih, ipd. Osnovni element Celostne grafične podobe (CGP) in tudi njen največkrat javno uporabljen element, ki predstavlja mestno upravo in MO Kranj je zagotovo logotip MO Kranj (ali znak MO Kranj), ki izhaja iz grba (simbola) z napisom Mestna občina Kranj. Upravljalec, skrbnik celostne grafične podobe MO Kranj, je Služba za Komuniciranje v Kabinetu župana (pr@kranj.si).

 

Logotip MO Kranj

Logotip MO Kranj je na voljo za uporabo (pod pogojem pravilne uporabe) komurkoli, ki z namenom uporabe promovira pripadnost mestni občini, pri tem pa ne žali, omalovažuje ali kako drugače ustvarja konfliktne situacije med ljudmi in ustanovami.

 

Logotipa kot blagovne znamke ni dovoljeno uporabljati izven mestne uprave, in tudi ne na način, ki bi uporabnike navajal k neresnično uradnost dokumentov, ali dogodkov. O načinu morebitnih konfliktnih situacij odloča župan. Logotip je celovit, in nedeljiv na posamezne dele (prepovedana je uporaba posameznih delov, torej samo grba ali napisa), smo vam pred uporabo elementov celostne grafične podobe na voljo za posvet.

 

Logotip MO Kranj sestavljata stiliziran grb MO Kranj, ki ima fiksno pozicijo in pa besedni zapis Mestna občina Kranj v črkovni vrsti Museo Slab700. Mesto stiliziranega grba je dominantno tako v smislu položaja kot tudi barve.

 

V barvni različici logotipa MO Kranj, je stilizirani grb v barvi, napis je izpisan v črni barvi. Stiliziran grb izkazuje tradicijo delovanja, izbira črkovne vrste pa vizijo razvoja v moderno organizirano, hitro odzivno in učinkovito upravo lokalne samouprave.

 

Za lažjo, predvsem pa nedvoumno pravilno uporabo logotipa MO Kranj, so na voljo dve različici logotipa, centralna pokončna, in enovrstična, obe sta na voljo tako v barvni kot črnobeli različici:

 

 

Centralni pokončni logotip

CENTRALNI BARVNI LOGOTIP MO KRANJ v minimalni še dovoljeni velikosti

PDF

PNG

JPG

CENTRALNI ČB LOGOTIP MO KRANJ v minimalni še dovoljeni velikosti

PDF

PNG

JPG

 

Enovrstični logotip

ENOVRTSIČNI BARVNI LOGOTIP MO KRANJ v minimalni še dovoljeni velikosti

PDF

PNG

JPG

ENOVRSTIČNI ČB LOGOTIP MO KRANJ v minimalni še dovoljeni velikosti

PDF

PNG

JPG

 

 

Izvajalci programov in projektov, ki so v okviru prijav za sofinanciranje s strani MO Kranj podpisali pogodbo o soorganizaciji in/ali sofinanciranju MO Kranj, in so zato prejemniki sredstev MO Kranj, so obvezani navajati MO Kranj, z logotipom in navedbo ustrezno oblike sofinanciranja:

  • v javnih objavah in predstavitvah (tudi rezultatov programa ali projektov), 
  • pri vseh oblikah javnega nastopanja in izdajanja publikacij, promocijskega in drugega informativnega gradiva v zvezi z njimI, 
  • pri izvedbi programov sofinanciranja. 

 

Če imate pri ustrezni umestitvi logotipa MO Kranj kakršnekoli izzive, smo vam na voljo na pr@kranj.si

 

Grb in zastava Mestne občine Kranj

 

Izvirnike upodobitev grba, zastave in znaka ter matrice za njihovo upodobitev hrani Kabinet župana MO Kranj. Grb in zastavo lahko uporablja izključno MO Kranj. Za uporabo grba in zastave je treba poslati prošnjo preko e-pošte ali navadne pošte na Kabinet župana, ki lahko izda dovoljenje in ga ima pravico tudi preklicati. Kontakt za dodatna vprašanja o Celostni grafični podobi MO Kranj in njenih simbolih: pr@kranj.si.

 

Grb MOK ima obliko zgodnjerenesančnega ščita z obojestranskim plitvim rezom bočne strani, srebrnim poljem in orlom z razprtimi krili in na desno obrnjeno glavo. Osno­va za figuro orla, dimenzijska razmerja, obliko ščita in barvno kombinacijo je zgodovinski grb s pečatnika iz leta 1530. Orel je cinober bordo-rdeče barve.  Ob upoštevanju heraldičnih pravil se srebrno-kovinska barva ščita v tisku nadomešča z belo barvo. Orel je ne glede na postavitev oziroma izobešanje zastave vedno z glavo zgoraj. Zastavo sestavljata belo in cinober bordo-rdeče polje.

 

 

Zastava MOK je pravokotne oblike in  ima dve vodoravni barvni progi in grb Mestne občine Kranj v središču, ki je z zgornjo polovico na belem polju, s spodnjo polovico pa na rdečem. Višina grba je 1/2 širine zastave. V vodoravni izvedbi zastave je zgornje polje belo in spodnje rdeče. V navpični izvedbi zastave je levo polje belo in desno rdeče. Grb je tako v vodoravni kot v navpični izvedbi zastave vedno obrnjen tako, da je glava orla zgoraj. Zastave Mestne občine Kranj je izdelana v razmerju 1 : 2.

 

       

 

 

 

Praznik Mestne občine Kranj - 3. december

MO Kranj svoj praznik obeležuje na dan obletnice rojstva Franceta Prešerna. Rodil se je 3. decembra 1800 v Vrbi na Gorenjskem in je naš največji slovenski pesnik in avtor slovenske himne, znan po mojstrskih pesnitvah, kot so Sonetni venec, Povodni mož in Zdravljica. Šolal se je v Ribnici in Ljubljani, pravo je študiral na Dunaju, odvetnik v Kranju pa je postal šele dve leti pred smrtjo.