Mednarodni Hack4Climate: Ali zmorem brez avtomobila?

V sklopu LIFE projekta care4Climate bo 15. in 16. aprila v Kranju, točneje v Kovačnici, organiziran hekaton z naslovom Trajnostna mobilnost – Ali zmorem brez avtomobila? Rešitve, ki jih bodo udeleženci iskali, bodo vsebinsko vezane na Mestno občino Kranj. Organizator vabi vse, ki so stari med 18 in 26 let, da se pridružijo pri reševanju izziva, kako čim več ljudi pritegniti k uporabi koles, javnega prevoza in predvsem, kako večkrat pustiti avto doma. Prijave so brezplačne, rok za prijavo je 17. marec 2023, število sodelujočih je omejeno.

 

V Sloveniji več kot polovico voženj, krajših od dveh kilometrov, naredimo z avtomobilom, obenem pa je promet eden izmed najpomembnejših virov emisij toplogrednih plinov in ima mnoge škodljive posledice za okolje, prostor, družbo ter gospodarstvo. Mesta občina Kranj se že več let na področju trajnostne mobilnosti predstavlja kot zelena in okoljsko usmerjena občina. Z različnimi ukrepi nagovarjajo širšo javnost k spremembi potovalnih navad, a je kljub temu število avtomobilov na cesti skoraj nespremenjeno.

 

Izziv bo poiskati različne pristope, kako spodbuditi uporabo javnega prevoza, motivirati, da za čim več popoldanskih obveznosti uporabimo alternativne oblike prevoza. Kako ponuditi in zagotoviti storitve, ki naredijo uporabo javnih potniških storitev še bolj prijazno in dosegljivo? Kako k uporabi javnega prevoza motivirati prebivalce iz območij v zaledju večjih mest?

 

Tri idejna področja, med katerimi lahko prijavljene skupine izbirajo, so:

 

  1. Pridobivanje podatkov o potovalnih navadah

Inovativne rešitve na področju zbiranja podatkov o potovalnih navadah potnikov, njihovih pogledih na trajnostno mobilnost in poteh, ki jih opravijo. Podatki bi bili izhodišče za uporabo novih pristopov pri reševanju problema trajnostne mobilnosti v manjših in srednje velikih mestih.

 

  1. Inovacija na področju lokalne skupnosti/tehnološka inovacija

Izvirne rešitve, ki bi za reševanje uporabile moč lokalne skupnosti in tako širše vplivala na možnost rešitve problema.

 

  1. Komunikacija in ozaveščanje 

Išče se komunikacijske inovativne rešitve, ki motivirajo širšo javnost za uporabo trajnostnega načina prevoza.

 

Na hekatonu, kjer bo osnovna komunikacija potekala v angleškem jeziku, bodo imeli udeleženci za inovativne rešitve na voljo nekaj več kot 24 ur. Skupinam bodo na voljo mentorji, strokovnjaki z različnih področij, ki jim bodo pri razvoju idej pomagali in svetovali. Prav tako bo organizator hekatona prijavljenim zagotovil prevoz, namestitev, hrano in zabavo, udeleženci pa dobre ideje. 

 

Vsi udeleženci bodo deležni praktičnih nagrad, najboljše tri ekipe si bodo prislužile privlačne, planetu prijazne mobilne nagrade v skupni vrednosti 3.000 evrov.

 

Več informacij o hekatonu in prijava na voljo na povezavi: https://www.care4climate.si/sl/hack4climate.

 

 


Hekaton je nastal kot del projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007). Gre za integralni projekt, ki z ozaveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem ključnih deležnikov spodbuja izvajanje ukrepov, s katerimi bo Slovenija učinkoviteje dosegla cilj zmanjšati emisije toplogrednih plinov (TGP) do leta 2030 in hitrejši prehod v nizkoogljično družbo. 

Več o projektu in aktivnostih si lahko preberete na: www.care4climate.si in www.samo1planet.si

 

Kategorije:
aktualno