Mestna občina Kranj vabi k sodelovanju pri participativnem proračunu za leto 2023

Kranj, 7. junij 2022 ‑ V Mestni občini Kranj je v teku nov nabor projektov za izvedbo v okviru participativnega proračuna 2023. K sodelovanju vabijo vse občanke in občane od dopolnjenih 16 let naprej. Informacije in napotki so zbrani na spletni strani https://predlagaj.kranj.si/, kjer je odprt obrazec za oddajo projektnih predlogov. V pomoč zainteresiranim bodo znova organizirali tudi delavnice in projektne pisarne; prva delavnica bo že danes v Predosljah.

 

Oddaja projektnih predlogov do 15. julija 2022

Tudi za participativni del proračuna Mestne občine Kranj je planirano 624.000 evrov za 26 krajevnih skupnosti oziroma po 24.000 evrov na posamezno. »Občanke in občane ponovno vabimo, da razmislijo o potrebnih manjših investicijah v svoji krajevni skupnosti, ki bi jih lahko izvedli v letu 2023. Tudi tokrat bomo priskočili na pomoč z delavnicami in svetovanjem prek različnih komunikacijskih kanalov. Po prvem naboru za leto 2022 imamo več izkušenj, obdržali bomo prakse, ki so se izkazale kot dobre, in za glasovanje uvrstili projekte, ki so izvedljivi v prihodnjem letu. Računamo na čim širše sodelovanje, najprej pri predlogih projektov in nato pri glasovanju zanje,« je ob tem povedal župan MOK Matjaž Rakovec.

Zbiranje projektnih predlogov za participativni del proračuna za leto 2023 poteka prek spletnega obrazca na https://predlagaj.kranj.si/ in bo trajalo do 15. julija letos. Predlog je možno oddati tudi prek e-pošte krpredlagaj@kranj.si ali po klasični pošti na naslov Mestna občina Kranj (Slovenski trg 1, 4000 Kranj) s pripisom »Za participativni proračun (ne odpiraj)« ali osebno v glavni pisarni MOK (Slovenski trg 1, 4000 Kranj) v času uradnih ur ter na projektnih pisarnah. 

 

Delavnice, projektne pisarne in glasovanje za leto 2023

V pomoč bodo znova tudi delavnice za predstavitev, kaj točno je participativni proračun in postopek sodelovanja. Delavnice bodo:

  • danes, 7. junija 2022, v Kulturnem domu v Predosljah
  • junija 2022 v Šmartinskem domu v Stražišču
  • junija 2022 v stavbi Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 (sejna dvorana 15)
  • junija 2022 spletna delavnica

in bodo v vsakem terminu trajale od 18.00 do 19.30.

 

Na spletni strani www.predlagaj.kranj.si bo objavljen tudi posnetek za vse tiste, ki bi se radi podučili o postopku, a se delavnice v živo ali spletne ne bodo uspeli udeležiti.

Prav tako bosta organizirani tudi dve projektni pisarni, na kateri bo možno osebno oddati svoje predloge in bo na voljo pomoč pri izpolnjevanju obrazca ter snovanju idej. Termina projektnih pisarn sta 21. in 22. junija 2022 med 18.00 in 19.30 v stavbi Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 (pritličje, trakt A, sejni sobi 8 in 9).

Vse oddane predloge bo nato pregledala komisija, ki bo preverila, ali je predlog izvedljiv, skladen z zakonodajo, v pristojnosti občine, finančno ovrednoten med 2.500 in 24.000 evri z DDV-jem in ali ustreza drugim predpisanim pogojem za uvrstitev v participativni proračun.

Do konca septembra bo znano, kateri predlogi se bodo uvrstili za glasovanje. Potekalo bo med 29. septembrom in 9. oktobrom 2022, glasovali pa bodo lahko upravičenci, ki bodo na dan glasovanja stari 16 let in več, in sicer prek spleta ali pa osebno v stavbi MOK (Avla, vhod s parkirišča Brioni). Osebno bo možno glasovati 5. in 6. oktobra 2022 (med 8.00 in 17.00).

Glas bo sicer možno oddati za en projekt v krajevni skupnosti stalnega prebivališča.