Mestna občina

Arhiv javnih razpisov in naročil

Gradnja vrtca v Bitnjah pri Kranju

Rok za prijavo: 03. 11. 2020 do 12:00

Javni natečaj za uradniško delovno mesto SVETOVALEC (M/Ž) V ODDELKU ZA PPROMET V OKVIRU URADA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ – ZA NEDOLOČEN ČAS

Rok za prijavo: 08. 09. 2020

Razpis za priznanja MOK 2020

Razpisna dokumentacija

Obrazec (word)

Obrazec (pdf)

Razpis

04. 09. 2020

Javni razpis za sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju v letu 2020

Razpisna dokumentacija

Razpis

Obrazci

Grafika

 

Rok za prijavo: 31. 08. 2020

Razpis za priznanja Mestne občine Kranj za leto 2020

Rok za prijavo: 28. 08. 2020

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE GORENJSKE REGIJE ZA OBDOBJE 2021–2027

Razpisna dokumentacija

Ocenjevalni list

Izbor

Obrazci

28. 08. 2020

Javno naročilo: Rekonstrukcija ceste Breg – Mavčiče na odseku od km 5+100 do km 5+600

Rok za prijavo: 31. 07. 2020 do 11:00

Gradnja montažnega/modularnega vrtca v Bitnjah pri Kranju

Razpisna dokumentacija

RD Izgradnja vrtca Bitnje 23.6.2020

Rok za prijavo: 27. 07. 2020 do 12:00

Poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnike Mestne občine Kranj v Svet OŠ Predoslje Kranj in Kranjski vrtci ter nadomestnega predstavnika v Svet OŠ Jakoba Aljaža Kranj.

Rok za prijavo: 24. 07. 2020

Razpis za uradniško delovno mesto PODSEKRETAR OBČINSKI ODVETNIK (M/Ž) V ODDELKU ZA PRAVNE IN KADROVSKE ZADEVE V OKVIRU SEKTORJA ZA FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ

Razpisna dokumentacija

Razpis

Prijavni obrazec

Rok za prijavo: 22. 07. 2020