Mestna občina

Javna naročila

Izdelava DGD in PZI za rekonstrukcijo Savske ceste

Rok za prijavo: 13. 11. 2020

Gradnja vrtca v Bitnjah pri Kranju

Rok za prijavo: 03. 11. 2020 do 12:00

Javno naročilo: Rekonstrukcija ceste Breg – Mavčiče na odseku od km 5+100 do km 5+600

Rok za prijavo: 31. 07. 2020 do 11:00

Ureditev požarne varnosti objekta OŠ Staneta Žagarja Kranj

Rok za prijavo: 02. 07. 2020 do 12:00

Javno naročilo: Prevoz osnovnošolskih otrok v PŠ Trstenik in PŠ Goriče

Rok za prijavo: 17. 06. 2020

Obnova komunalne infrastrukture na Planini 11-36

Razpisna dokumentacija

Dokumenti

Popis del

Rok za prijavo: 12. 06. 2020 do 12:00