Mestna občina

Javna naročila

Javno naročilo: Vzdrževanje in razvoj prostorske podatkovne infrastrukture Mestne občine Kranj

Razpisna dokumentacija

Podatkovna infrastruktura

Rok za prijavo: 01. 07. 2021 do 12:00

Izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) in načrtovalskega dela konservatorskega načrta za prenovo (KNP) območja starega mestnega jedra Kranja

Razpisna dokuemntacija

Dokumentacija OPPN in KNP

Rok za prijavo: 29. 06. 2021 do 12:00

JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO ZA IZVEDBO PROJEKTA »SEVERNA VRATA«

Rok za prijavo: 14. 06. 2021 do 13:00

Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD in PZI za objekt Dom kulture Simona Jenka

Razpisna dokumentacija

RD Dom kulture Simona Jenka

Rok za prijavo: 26. 05. 2021 do 12:00

Rekonstrukcija mostu Rupovščica

Razpisna dokumentacija

Dokumentacija

Rok za prijavo: 13. 05. 2021 do 12:00

Dobava in montaža opreme za prizidek k OŠ Staneta Žagarja Kranj

Rok za prijavo: 04. 05. 2021

IZDELAVA NATEČAJNE REŠITVE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJO DOMA UPOKOJENCEV KRANJ

Rok za prijavo: 06. 04. 2021 do 13:00

Izdelava DGD in PZI ter projektantski nadzor za izgradnjo komunalne infrastrukture ter rekonstrukcijo ceste od naselja Hrastje do glavne ceste Šenčur – Kranj

Rok za prijavo: 26. 03. 2021 do 12:00

Javno naročilo: Prevoz osnovnošolskih otrok v PŠ Trstenik in PŠ Goriče

Rok za prijavo: 17. 06. 2020