Skoči na glavno vsebino
Mestna občina

Javna naročila

Upravljanje stanovanj, poslovnih prostorov in manjših kotlovnic v lasti Mestne občine Kranj za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023

Razpisna dokumentacija

Dokumentacija

Rok za prijavo: 14. 10. 2021 do 12:00

Rekonstrukcija ceste Breg – Mavčiče, sklop 4

Rok za prijavo: 27. 09. 2021 do 11:00

Izvedba GOI del pri operaciji »Dnevno varstvo starejših – Planina«

Rok za prijavo: 13. 09. 2021 do 12:00

Gradnja parkirišča P+R Zlato polje

Razpisna dokumentacija

RD parkirisce P+R Zlato polje 4.8.21

 

Rok za prijavo: 03. 09. 2021 do 11:00

Izgradnja kolesarske povezave 10: Športni park Kranj – Avtobusna postaja Kranj

Razpisna dokumentacija:

 

RD Kolesarska povezava 10_4.8.21

 

Rok za prijavo: 27. 08. 2021 do 11:00

Komunalna ureditev Industrijske cone Laze v Kranju – 1.faza

Razpisna dokumentacija:

RD KU IC Laze 1. faza 4.8.21 

Rok za prijavo: 27. 08. 2021 do 11:00

Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD in PZI za objekt Dom kulture Simona Jenka - ponovitev

Razpisna dokumentacija

RD DK Simona Jenka-ponovitev

Rok za prijavo: 23. 08. 2021 do 12:00

Izdelava DGD in novelacija PZI za 2. fazo Komunalne ureditve Industrijske cone v Lazah

Razpisna dokumentacija

Dokumentacija Laze: 2 faza

Rok za prijavo: 18. 08. 2021 do 12:00

Interventno vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Kranj za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023

Razpisna dokumentacija:

Dokumentacija 1 

Dokumentacija 2

Rok za prijavo: 11. 08. 2021 do 12:00

Javno naročilo: Vzdrževanje in razvoj prostorske podatkovne infrastrukture Mestne občine Kranj

Razpisna dokumentacija

Podatkovna infrastruktura

Rok za prijavo: 01. 07. 2021 do 12:00