Skoči na glavno vsebino
Mestna občina

Javna naročila

Nakup, dobava in montaža informativnih tabel po Krajevnih skupnostih Mestne občine Kranj

Več informacij je dostopnih na spletni povezavi:

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=458259

Datum objave:
22. 09. 2022 do 12:30

DOBAVA OPREME IN IZVEDBA DEL V OKVIRU PROJEKTA »ZELENA GORENJSKA – SKLOP 2

Datum objave:
15. 09. 2022 do 15:00

Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto - oprema

 

Več informacij je dostopnih tukaj.

Datum objave:
01. 09. 2022 do 09:00

Izgradnja kolesarske povezave 7: Obstoječe omrežje Koroška cesta (soseska Zlato Polje pri Stošiču) – Železniška postaja Kranj z rekonstrukcijo mostu čez Savo, ki kateri se upoštevajo okoljski vidiki – 3. ponovitev

 

Več informacij je dostopnih tukaj.

Datum objave:
01. 09. 2022 do 09:00

Rekonstrukcija ceste od naselja Hrastje do glavne ceste Šenčur – Kranj, LC 183241 – odsek med P107 in P139, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki

Več informacij je dostopnih na spletni povezavi:

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=456112

Datum objave:
31. 08. 2022 do 14:30

UREDITEV POVEZAVE ZA KOLESARJE IN PEŠCE MED NASELJEM PLANINA IN POSLOVNO CONO HRASTJE, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI – PONOVITEV

Datum objave:
29. 08. 2022 do 14:05

Dobava in montaža igral na otroških igriščih v Mestni občini Kranj

Datum objave:
03. 08. 2022 do 12:40

Nakup 4 stacionarnih (samodejnih) merilnikov hitrosti

Več informacij je dostopnih na spletni povezavi:

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=450756

Datum objave:
05. 07. 2022

Investicijsko vzdrževalna dela na cestni in komunalni infrastrukturi na območju Mestne občine Kranj, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki

Več informacij je dostopnih na spletni povezavi:

 

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=449487

Datum objave:
23. 06. 2022 do 13:00

Izdelava IZP, DGD, PZI in PID dokumentacije za obnovo objekta nekdanje Trgovske šole, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki

Več informacij je dostopnih na spletni povezavi:

 

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=449492

Datum objave:
23. 06. 2022 do 12:45