Sektor za razvoj in pametno skupnost

Sektor za razvoj in pametno skupnost vodi in koordinira projekt pametnega mesta, uvaja razvojne vsebine e-uprave, skrbi za digitalizacijo in povezanih javnih zavodov in javnih podjetij.

Oddelek za razvoj in pametno skupnost

 

Tomaž Lanišek

vodja sektorja

telefon: 04 2373 136

lokacija pisarne: II/216

Bibič Ida

EU projekti

telefon: 04 2373 183

lokacija pisarne: C-II/178

Harter Rok 

IT 

telefon: 04 2373 350

lokacija pisarne: I/143

Romih Eva

EU projekti

telefon: 04 2373 174

lokacija pisarne: C-II/178

Tomšič Toni

IT 

telefon: 04 2373 192

lokacija pisarne: I/143

Vizovišek Ana 

Projekti za pametno skupnost 

telefon: 04 2373 220

lokacija pisarne: C-II/179

Sektor za razvoj in pametno skupnost na svojem delovnem področju opravlja naslednje naloge:

 • pripravlja strategije pametnega mesta,
 • pripravlja finančne projekcije za področje pametnega mesta,
 • vodi in koordinira projekt pametnega mesta,
 • nudi podporo pri vodenju in izvajanju sofinanciranih projektov v MOK,
 • vodi in koordinira aktivnosti v zvezi s sodelovanjem MOK na razpisih za pridobivanje finančnih sredstev,
 • opravlja strokovne in organizacijske naloge v zvezi s projekti, ki pomenijo pridobivanje dodatnih virov sredstev,
 • sodeluje z notranjimi organizacijskimi enotami pri izvajanju posameznega sofinanciranega projekta,
 • svetuje notranjim organizacijskim enotam pri vsebinski zasnovi projektov ter pripravi proračuna,
 • pomaga pri izdelovanju metodologije načrtovanja, spremljanja, izvedbe in nadzora sofinanciranih projektov ter pri pripravi in izvedbi proračuna s področja sofinanciranih projektov,
 • načrtuje in izvaja upravne in strokovno-tehnične naloge za pravilno in pravočasno izvajanje aktivnosti s področja sofinanciranih projektov,
 • sodeluje pri pripravi in izvedbi izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa,
 • sodeluje z drugimi organi in institucijami s področja razvoja in sofinanciranja,
 • spremlja izvajanje pogodb o sofinanciranju sklenjenih na podlagi javnih razpisov,
 • obvešča poslovne subjekte na območju MOK o možnostih pridobivanja finančnih sredstev za spodbujanje gospodarstva s strani državnih organov in lokalnih skupnosti ter jim nudi svetovalno podporo,
 • skrbi za oživljanje starega mestnega jedra,
 • koordinira in spremlja razvoj dejavnosti ter aktivnosti pravnih in fizičnih oseb v starem mestnem jedru,
 • načrtuje in vodi posodabljanje in vzdrževanje informacijskega sistema,
 • vodi evidenco informacijske opreme v MOK,
 • administrira in vzdržuje spletno stran MOK, koordinira delovanje ter administracijo centralnega uredništva (MKV) ter druge komunikacijske digitalne kanale  MOK,
 • načrtuje, pripravlja ter testira izvedljivosti razvojnih projektov pomembnih za razvoj MOK,
 • pripravlja strategije za razvojne projekte,
 • pripravlja in izvaja razvojno strategijo MOK (TUS, strategija pametnega mesta),
 • vodi politiko oskrbe, obdelave in analitike podatkov iz naslova vsebin pametnega mesta,
 • skrbi za kontrolno ploščo skupne občinske platforme,
 • uvaja razvojne vsebine e-uprave,
 • skrbi za digitalizacijo MOK in povezanih javnih zavodov in javnih podjetij.