Minister za solidarno prihodnost v Kranju: Sodelovali bomo na stanovanjskem področju, pričenjamo z gradnjo novega doma starejših

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac se je v sklopu regijskih obiskov na temo lokalnih stanovanjskih politik v sredo, 1. marca 2023, mudil v Kranju. Srečal se je z županom Matjažem Rokavcem in občinskim vodstvom na delovnem sestanku, udeležil se je tudi podpisa pisma o nameri izgradnje novega doma starejših.

 

Predstavniki kranjske občine so ministru povzeli aktualno problematiko na javnem stanovanjskem področju: 437 stanovanj, s kolikor trenutno upravlja kranjska lokalna skupnost, predstavlja zgolj polovico dejanske javne potrebe. Za razliko od nekaterih drugih občin, ki jih je minister že obiskal, se v Kranju soočajo tudi s pomanjkanjem zemljišč, primernih in na voljo za novo javno stanovanjsko gradnjo.

V Kranju sicer želijo pospešiti gradnjo in razširiti obstoječi stanovanjski fond, zato razmišljajo tudi o ustanovitvi občinskega stanovanjskega sklada, a s pomislekom, kako delo sklada financirati in z vprašanjem o morebitni smotrnosti oblikovanja regijskega sklada v povezovanju z drugimi občinami.

Minister Maljevac in državni sekretar Klemen Ploštajner sta v svojih predstavitvah izpostavila, da se je ekipa MSP prvenstveno zavezala vlogi povezovalke v mreži lokalnih skupnosti in obstoječih skladov, da bodo ti deležniki lahko v prihodnje kolektivno nastopali v oblikovanju javnih stanovanjskih politik, izmenjevali izkušnje in primere dobrih praks ter da bodo tudi državne institucije bolje opremljene s podatki in potrebami na terenu. 

Občinsko vodstvo in predstavniki stanovanjskega resorja bodo v prihodnje preučili možnosti za konkretne projekte širjenja fonda javnih najemnih stanovanj v kranjski občini.  

 

Sporazum za gradnjo novega doma za starejše

Minister Maljevac se je v sklopu regijskega obiska udeležil tudi javnega podpisa pisma o nameri gradnje novega doma starejših v Kranju. V projektu, ocenjenem na dobrih 20 milijonov evrov sodelujejo tako solidarnostno ministrstvo kot Mestna občina Kranj in dom starejših – podpise so prispevali minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, župan MOK Matjaž Rakovec in direktorica Doma upokojencev Kranj Nadja Gantar.

V izjavi so podpisniki izrazili zadovoljstvo ob tem prvem koraku in pojasnili, da bo postopek urejanja dokumentacije, izbire izvajalca in administrativnih opravil najbrž dolgotrajen, da pa bi s samo gradnjo, če bo šlo vse po načrtih, lahko pričeli v prihodnjem letu.

 

»Na področju dolgotrajne oskrbe imam jasno prioriteto: narediti vse, da starejši čim dlje ostanejo, kjer sami želijo, izvajalci pa poskrbijo za kakovost oskrbe tam. Tak javni sistem vzpostavljamo in nadgrajujemo tudi z novim domom v Kranju,« je ob robu podpisa poudaril minister, pristojen za področje dolgotrajne oskrbe in deinstitucionalizacije.

»Naš skupni cilj je jasen: čimprejšnja izgradnja novega doma za starejše v Kranju, saj res nujno potrebujemo nove javne domske kapacitete za starostnike. V Kranju, tretji največji občini po številu prebivalcev, imamo trenutno le en tak dom in čakalne vrste so res dolge. Evidentiranih aktivnih prošenj za sprejem je trenutno 1412, na takojšni sprejem pa čaka kar 201 ljudi. S podpisom današnjega sporazuma smo se zavezali, da vsak poskuša v najboljši meri izpolniti svoje naloge: mi bomo poskrbeli za dokumentacijo in prispevali zemljišče, ministrstvo za financiranje gradnje, DUK pa potem za izvajanje varstva starejših v novem domu. Trenutno smo v fazi izdelave dokumentacije za gradbeno dovoljenje in pridobivanja mnenj od vseh nosilcev urejanja prostora, s ciljem, da čim prej pridobimo gradbeno dovoljenje. Verjamem, da nam bo to, zlasti ker tako z državo kot z DUK dobro sodelujemo, tudi uspelo in bomo v Kranju pridobili nove in kakovostne prostore za oskrbo 150 starostnikov,« je povedal župan MOK Matjaž Rakovec.

 

Javna tribuna za občanke in občane

Minister z ekipo je kranjski terenski obisk sklenil z udeležbo na javnem srečanju Minister posluša. Obiskovalke in obiskovalci so tam izpostavili osebne stanovanjske stiske in pozdravili pobudo po novem resornem ministrstvu. Kranjčani in Kranjčanke so pozdravili namere o pospeševanju gradnje novih najemnih stanovanj, a ministra pozvali, naj razmisli tudi o posegu na trg. »Najemnine so namreč nevzdržne,« so se strinjali in predlagali tudi aktivacijo obstoječega najemniškega fonda na trgu. 

Foto: MOK

Kategorije:
aktualno