MOK nadaljuje poslanstvo branju prijaznih občin

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo so Mestni občini Kranj podaljšali naziv Branju prijazna občina za tri leta. »V svoji prijavi ste izkazali nadaljevanje ustvarjalnega in spodbudnega odnosa do knjige in branja ter zavedanje, kako pomembna je vloga lokalne skupnosti pri spodbujanju bralne kulture in bralne pismenosti,« so zapisali v obrazložitvi.

 

Naziv Branju prijazna občina, ki je namenjen spodbujanju aktivnosti lokalne skupnosti za izboljšanje bralne pismenosti in kulture, je na novo prejelo osem občin. Skupaj od leta 2017 si je naziv zagotovilo 46 občin. Ta je veljaven tri leta, po tem obdobju pa  prejemnica naziva  strokovni komisiji ponovno predstavi rezultate na tem področju. Letos so nazive za naslednja tri leta podaljšali 13 občinam. Med njimi je tudi Mestna občina Kranj (MOK).

 

»V MOK se trudimo čim bolj poglabljati bralno kulturo med občankami in občani v sodelovanju z organizacijami in društvi, ki izvajajo projekte s področja branja, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. Knjiga je okno v svet. Listina, s katero se MOK ponaša, je lepa potrditev našega poslanstva, ki ga izpolnjujemo v odnosu do besede, knjige in kulture,« je povedal župan MOK Matjaž Rakovec.

 

Občine so pomembni dejavniki pri spodbujanju branja. V času epidemije, omejenih stikov in gibanja ravno branje, dostop do knjig in spletnih gradiv omogoča državljanom kakovostno preživljanje časa ter izobraževalne procese na daljavo. Knjižnice, kulturne in druge institucije v posameznih lokalnih skupnostih so se v tem času izkazale še za posebej pomembne, so zapisali v sporočilu za javnost podeljevalci listine. »Ugotavljamo, da občine, ki so naziv Branju prijazna občina že pridobile, nadgrajujejo in izboljšujejo aktivnosti na področju knjige in branja,  s tem pa izboljšujejo svojo raven delovanja na socialnem, ekonomskem in kulturnem področju. Občine to počnejo v sodelovanju s knjižnicami, ki so njihov  najbolj  naraven partner pri spodbujanju branja,« je dejala predsednica Združenja splošnih knjižnic Vesna Horžen.

 

Slavnostnega dogodka ob podelitvi nazivov letos zaradi epidemije ni bilo. Prejemnice naziva so listine prejele po pošti.