MOK nadaljuje z gradbenimi deli na odseku Goriče-Golnik

Po uvedbi izvajalca v delo je vse nared za pričetek z deli faze 2a na odseku državne ceste. Z urejeno, varno potjo ob tej regionalni cesti, bodo največ pridobili predvsem najšibkejši udeleženci v prometu (otroci in kolesarji). Na tem odseku bo namreč urejen podporni zid in pločnik v dolžini 320 metrov. Izvajalec MO Kranj bo po pridobitvi dovoljenja s strani DRSI lahko pričel z deli na terenu. Dela bodo potekala ob polovični zapori ceste, in bodo predvidoma zaključena do prve polovice junija, v kolikor bodo seveda vremenske razmere ugodne.

 

Načrtovana dela na tem odseku, ki bodo vplivala na potek prometa (načrtovana je polovična zapora ceste) je pričakovati od sredine naslednjega tedna. Vrednost pogodbe z izvajalcem del, EURO GRAD d.o.o. iz Ljubljane znaša 152.848 evrov z DDV.

 

Pripenjamo pregledno situacijo, v kateri je označen tudi odsek 2b, katerega izvedba je v domeni države. Po informacijah, s katerimi razpolaga MO Kranj, bo v kratkem objavljen razpis za izbor izvajalca gradbenih del tudi na odseku 2b.

 

Kratek pregled doslej izvedenih ukrepov MO Kranj za zagotovitev varnejše poti ob tej regionalni cesti (pripeta je tudi fotografija že izvedenih del)

  • Projekt urejanja je bil tudi zaradi visoke investicijske vrednosti razdeljen v več delov. Gre za zahtevne posege v okolje, kar je zagotovo prispevalo k temu, da je odsek zadnja tri desetletja ostal nerešen.
  • MO Kranj je del cestišča te državne ceste, in sicer območji znotraj naselij Goriče in Golnik, uredila že v letu 2018, v proračunu za leto 2019 pa so bila umeščena tudi sredstva za nadaljevanje urejanja tega odseka.
Kategorije:
sporocila-za-javnost