MOK za prenovo kegljišča prejela sredstva fundacije za šport

Mestna občina Kranj je po energetski prenovi in posodobitvi opreme Kegljišča Triglav Kranj že tudi prejela sredstva Fundacije za šport. Sofinanciranje predstavlja skupno nekaj več kot 22 odstotkov vrednosti investicije, z investicijo v vrednosti skoraj 66 tisoč evrov pa je kranjsko kegljišče postalo eno najsodobnejših v Sloveniji, predvsem pa prostor, ki ljubiteljem te starodavne igre omogoča kar najboljše pogoje tako za rekreacijo kot tudi za profesionalno udejstvovanje.

 

Kegljišče v Kranju je edino 8-stezno kegljišče v gorenjski in osrednji slovenski regiji. Za razvoj tekmovalnega športa so tovrstna kegljišča velikega pomena, saj omogočajo množičnost obiska in razvoj tekmovalcev, kar posledično zagotavlja vrhunske rezultate, ki jih slovensko kegljanje ima tudi v svetovnem merilu.

 

Kratka predstavitev prenoveKegljišče v velikosti 534 kvadratnih metrov, ki je v etažni lasti MO Kranj, je urejeno v nekdanjem industrijskem objektu, ki je danes namenjen več dejavnostim, tudi športnim. Za zagotavljanje primernih pogojev, torej, da športnikov med kegljanjem ne bi več zeblo v roke, je bila energetska sanacija nujna. Celoten objekt, v katerem je kegljišče, namreč ni toplotno izoliran, centralnega ogrevanja objekt nima, okna in vrata so neprimerna oz. z minimalno toplotno zaščito, razsvetljava pa je v nekaterih prostorih energetsko potratna. Pred sanacijo se je v zimskem času kegljišče ogrevalo s pihalnikom toplega zraka na kurilno olje, obenem pa je bil nujen tudi nakup potrebne opreme, ki zagotavlja organizacijo vrhunskih tekem.

 

Osrednji prostor predstavlja dvorana s kegljiščem in montažno tribuno za gledalce, vključno s prostorom s pogonskim mehanizmom za krogle in postavitev kegljev. Ti prostori so bili sanirani s toplotno izolacijo zunanjih sten in stropa, prav tako pa so bila zamenjana tudi okna. Prav tako je bil saniran prostor za druženje, in sicer s toplotno izolacijo, zamenjavo oken in zamenjavo razsvetljave. Mestna občina Kranj je sanirala oz. posodobila ogrevanje, ki se je tako lahko priključilo na novo peč na zemeljski plin, kar je bilo ključnega pomena, saj se z obstoječim načinom ogrevanja prostori niso mogli primerno ogreti. Kegljišče in naprave so bile posodobljene z opremo, ki je namenjena tudi širšemu krogu uporabnikov, predvsem novih športnih rekreativcev in otrok ter mladine. Pridobitev so zagotovo tudi novi kegeljni križi, kegljaške krogle za odrasle, mladino in otroke, kompleti kegljev in video ter računalniška oprema.

 

Vrednost investicije, v katero so vključena gradbeno-obrtniška dela, instalacijska dela in športno-tehnološka oprema, je znašala 65.638,48 EUR z vključenim DDV, od tega predstavlja prispevek Fundacije za šport 14.897,00 EUR.

 

»Izvedbo programa je omogočilo sofinanciranje Fundacije za šport.«

Kategorije:
sporocila-za-javnost