Nakup prostorov za dnevno varstvo starejših

Župan Matjaž Rakovec je podpisal pogodbo o nakupu prostorov za dnevno varstvo starejših v nekdanjem trgovskem objektu Mercatorja na Planini. Kupnina znaša 250.000 evrov za 416,60 m2 neto tlorisne površine v pritličju.

 

V objektu je potrebno preurediti prostore za dnevno varstvo, da se uredijo garderobe in sanitarije, družabni prostor, prostor za počivanje ter za zaposlene in dostavo hrane. Predvidoma bo urejena tudi zunanja terasa. Predvideni okvirni stroški gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del (brez opreme) znašajo 200.000 evrov. Natančnejša ocena bo znana po pridobitvi dokumentacije, ki je trenutno še v izdelavi.

S podpisom pogodbe se je začel postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. Pričetek obnovitvenih del na Mestni občini Kranj (MOK) pričakujejo že v letošnjem letu. Novi prostori dnevnega varstva bodo za prve uporabnike pripravljeni v letu 2021.

 

Upravljanje v okviru Doma upokojencev Kranj

Predvideno je 30 mest za uporabnike, program pa bo izvajal Dom upokojencev Kranj, ki že sicer izvaja institucionalno varstvo starejših. Gre za program, namenjen posameznikom, ki še ne potrebujejo celodnevne, stacionarne oskrbe in si želijo oziroma potrebujejo pomoč, nadzor ali organizirano obliko bivanja le za določeno število ur dnevno. V dnevnem varstvu nudijo zajtrk; aktivnosti – jutranja kavica, branje, družabna srečanja, vključevanje v skupinske aktivnosti v domu, obisk prireditev, pikniki, praznovanje rojstnih dni, sprehode, druženje v parku, obisk frizerja, pedikerja; kosilo; aktivnosti po kosilu – počitek, klepet ob kavici, sprehod; možnost vključevanja v vse organizirane aktivnosti v domu – izleti, pikniki, udeležba v različnih skupinah, kulturne in družabne prireditve ter manjše storitve zdravstvene nege (aplikacija zdravil in inzulina, preveze).

 

»Povpraševanja po dnevnem varstvu je veliko, zato bodo dodatne kapacitete dobrodošle. Tako bomo že v prihodnjem letu ublažili en del potreb po storitvah za starejše, hkrati pa pospešeno delamo na projektu izgradnje novih namestitvenih zmogljivosti doma za starejše na Zlatem polju,« je povedal župan Matjaž Rakovec.