Skoči na glavno vsebino
Za medije

Nemirno poletje

25. 08. 2023

Avgust je čas dopustov in načeloma velja za bolj mirno obdobje. A letošnji se je začel izjemno pestro. Žal so nas prizadela močna neurja, dolgotrajni nalivi, močan veter, toča in hudourniki.

 

Takšnih poplav pri nas še nismo videli – nekaj podobnega je sicer bilo leta 1990 – in tudi škoda je nepredstavljiva. Zalite kleti, plazovi, uničeni avtomobili, pridelek … Zabeležili smo zgodovinsko visok pretok reke Save mimo Kranja. Deroča voda z naplavinami je na več mestih poškodovala betonski plašč kanalizacijske cevi, ki je pritrjena na most. Ob tem se je pojavila velika bojazen, da bi se usodno poškodovala cev, kar bi povzročilo razlitje fekalnih voda v Savo. V tem primeru bi se bilo nemogoče izogniti ekološki katastrofi – ne le na območju Kranja, temveč tudi na predelih vzdolž Save po Sloveniji in tujini. Zato že danes vemo, da nujno potrebujemo nov most s kanalizacijo, ki bo višji in ustreznejši. Za izgradnjo pa potrebujemo državna sredstva, saj občina sama poleg ostalega takšne investicije ne bi zmogla.

 

Vlada Republike Slovenije je sicer sprejela odločitev o dodelitvi sredstev za sofinanciranje nabave najnujnejših sredstev ter za izvedbo najnujnejših sanacijskih del na stanovanjskih objektih, ki so bili v tem obdobju prizadeti. Vendar pa je realno pričakovati, da bodo stroški različnih sanacij dolgoročno padli tudi na občine. Glede na visok strošek vseh nepredvidenih ukrepov se lahko upravičeno bojimo, da bi bila zaradi tega občina prisiljena, da zmanjšuje sredstva za investicije, ki jih je planirala, kot tudi financiranje družbenih organizacij. Že načrtovane občinske investicije se zato lahko zamaknejo v prihodnost. Vsekakor bomo trkali na vrata pristojnim in posameznim ministrstvom, da se sredstva ustrezno povrnejo. In da vlada pokrije tudi škodo, ki so jo imeli posamezniki in podjetja. Upamo tudi, da vlada ne bo zmanjševala sredstev za nujno potrebne projekte, kot so Centralni potniški terminal – avtobusna postaja, izvoz AC Sever, nov dom upokojencev …

 

Avgust je bil zaznamovan tudi z dogodki, ki so vznemirili ljudi. MOK je bila zaradi neskladja s predpisi dolžna odstraniti table v predelu Rupe, ki označujejo začetek in konec naselja, ter jih nadomestiti z znakom naselje Kranj, kar pa je vznemirilo tamkajšnje krajane. Pred tednom dni sem se jim pridružil ob napovedanem shodu in dogovorili smo se, da se bo začasno tam postavila dodatna, nekoliko drugačna tabla, ki označuje vas Rupa. Bomo pa na MOK sprožili tudi postopek, ki bi Rupi dal status naselja in s tem tablo nazaj. Kar nekaj vroče krvi je bilo s strani različnih občanov tudi zaradi napačnega razumevanja nekaterih predlaganih sprememb razgrnjenega Občinskega prostorskega načrta, kar podrobneje pojasnjujemo na naslednji strani 4. Tudi s predstavniki Hrastij bomo imeli še sestanek, kjer jim bomo odgovorili na vprašanja glede OPN.

 

Zadeve se na srečo počasi umirjajo in prihaja začetek novega šolskega leta. Tokrat bo šolski prag prvič prestopilo lepo število – okoli 570 – prvošolcev. Vsem učencem in šolnikom želim prijeten začetek šolskega leta. Pri tem vam, drage učenke, dragi učenci, polagam na srce, da je najbolj pomembno, da med seboj ustvarite trdna prijateljstva, ki lahko trajajo vse življenje. Kar zadeva učenje, pa zaupam besedam španskega pisatelja Miguela de Cervantesa, o katerem se boste nekoč učili: »Biti pripravljen pomeni že napol zmagati.« Srečno!

 

Se vidimo!

« Seznam člankov