Nove površine za kolesarje na Koroški cesti

Gradbena dela na Koroški cesti, s katerimi bomo kolesarjem omogočili 700 metrov novih kolesarskih površin, so že v teku. Ta kolesarska povezava med sosesko Zlato polje in upravnim centrom Kranja je sofinancirana tudi s strani EU in je del projekta dograditve kolesarskih povezav 1-6.

 

Skupna višina sredstev namenjenih za izvedbo operacije, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je dobrih 2 milijonov evrov. Celotna dolžina novo zgrajene kolesarske infrastrukture projekta izgradnje kolesarskih povezav v Kranju 1-6 je približno 8,8 kilometrov (v obe smeri) s pripadajočo opremo, spremljajočo infrastrukturo za pešce in komunalno infrastrukturo na šestih zaokroženih hrbteničnih povezavah, ki povezujejo gosto naseljene mestne soseske z različnimi središči centralnih funkcij znotraj mestnega območja Kranja.

Nov pol-drevored malih jesenov
Ob ogledu zarisa načrtovane širitve cestne površine in krčenja zelenice bi bila drevesa, ki rastejo do dveh metrov od trase med Bleiweisovo cesto in Stošičevo ulico, po oceni koncesionarja pri delih tako poškodovana, da bi se močno zmanjšala njihova vitalnost in stabilnost. Ob gradbenih posegih je namreč najbolj ranljiv prav koreninski sistem, ki pa pogosto ni viden. Drevesa, ki rastejo v pasu dveh metrov od začrtane trase, so bila odstranjena in nadomeščena bodo novimi. Tu bo po vseh gradbenih delih izvedena zasaditev pol-drevoreda malih jesenov (Fraxinus ornus). Gre za nižjo avtohtono vrsto jesena, ki bo še razširila biotsko pestrost v Kranju. Vrsta mali jesen doseže višino 10 do 15 m in do 8 m širine, odlikuje pa jo  velika odpornost na škodljivce in bolezni, ter vplive, ki jih povzroča bližina ceste.

Celotno sporočilo za medije je dostopno na povezavi.

Operacijo Kolesarske povezave v Kranju 1-6 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več informacij na povezavi www.eu-skladi.si

Kategorije:
promet