Novi izboljšavi za pešce in voznike v mestu

Mestna občina Kranj je na podlagi pobud in opažanj na terenu spremenila lokacijo prehoda za pešce pri trgovini Mercator na Planini, namestila pa tudi prikazovalnik hitrosti. Na križišču na Primskovem pa se je zaradi razširitve vozišča odslej lažje vključevati v promet.

 

Križišče pri trgovini Mercator na Planini je odslej bolj varno. Mestna občina Kranj je spremenila lokacijo prehoda za pešce, ki se zdaj nahaja tik ob javni razsvetljavi, poleg tega je širši kot prejšnji. Zato in zaradi omenjene razsvetljave je bistveno bolj viden. Poleg tega je zdaj na lokaciji tudi prikazovalnik hitrosti, ki opozarja voznike na hitrost njihove vožnje. S tem se bo varnost za pešce bistveno izboljšala.

 

 

Situacija prej (levo) in zdaj (desno). Foto: MOK

 

Lažje vključevanje v promet

 

V okviru vzdrževanja občinskih cest je MOK razširila še vozišče desnega voznega pasu, ki vodi iz Jezerske ceste na Cesto Staneta Žagarja. Nova ureditev voznikom, ki zavijajo desno, omogoča nadaljevanje vožnje tudi v primeru, če pred semaforjem stoji več avtomobilov, ki čakajo na prečkanje križišča naravnost.

 

 

Po posegu na križišču na Primskovem. Foto: MOK

 

 

Gre za manjši poseg, ki pa bo občutno vplival na boljšo pretočnost prometa na obravnavani relaciji.

 

Z modro je označena razširitev desnega vključevalnega pasu, z rdečo novi potek kolesarske steze. Foto: MOK