Novi pasovi za kolesarje na Kokrici

Na območju Kokrice bo danes zaključeno urejanje kolesarskih pasov na vozišču v skupni dolžini 600 metrov. S tem bo Kranj pridobil novo površino za kolesarje, ti bodo odslej bolj varni, zaradi optičnega zoženja površine ceste pa se bo zmanjšala tudi hitrost motoriziranega prometa.

 

Dela so se začela včeraj, danes pa bodo projekt z zarisom meter širokih kolesarskih pasov na obeh straneh vozišča od nadvoza čez avtocesto do trgovine Mercator na Kokrici (na fotografiji) tudi zaključili. To prinaša novo površino za kolesarje v dolžini 600 metrov in večjo varnost za kolesarje, pa tudi za druge udeležence v prometu.

 

 

Kaj je kolesarski pas na vozišču

Zaris tovrstnih pasov se čedalje bolj pogosto uporablja tako v Evropski uniji, skladno s smernicami pristojnega ministrstva pa tudi v vse več slovenskih mestih. Nove horizontalne označbe so  lahko za koga presenečenje, se jih pa po natančnejši razlagi in razumevanju uporabniki sčasoma navadijo.

 

Pravilnik o kolesarskih površinah v 6. členu kolesarski pas na vozišču opredeljuje takole:

  1. Kolesarski pas je vzdolžni del vozišča, ki je označen s predpisano prometno signalizacijo in je od prometnega pasu ločen z ločilno neprekinjeno ali prekinjeno vzdolžno označbo. Namenjen je prometu koles in mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h.
  2. Kolesarski pas na cestah v naselju, ki je od prometnega pasu ločen s prekinjeno vzdolžno označbo, je poleg prometu iz prejšnjega odstavka namenjen tudi prometu drugih vozil.
  3. Kolesarski pas je namenjen enosmernemu prometu kolesarjev in mora biti izveden ob desnem robu vozišča.

 

Pravilna uporaba kolesarskega pasu na vozišču

Zaradi širine ceste ni sredinskih označb, se pa sme prevoziti črtkano označbo, torej tako imenovani kolesarski pas na vozišču. Gre za robni del vozišča, ločenega s prekinjeno ločilno črto, na katerega se v primeru srečevanja umakneta nasproti vozeči si vozili.

Vozniki motoriziranih vozil se tako veliko bolj zavedajo prisotnosti kolesarjev v prometu. Glede na izkušnje iz EU namreč tovrstne ureditve pripomorejo k zmanjšanju hitrosti, ker pasovi niso več ločeni in označeni. Vozniki zato običajno vozijo počasneje, saj imajo občutek, da je cesta ožja, kar je tudi namen takih označb, saj pripomorejo k prometni varnosti, zlasti kolesarjev.

 

 

Več o varnem kolesarjenju si lahko preberete tudi v enem od člankov Motorevije AMZS.