Novosti pri vrtcu Živ žav v Stražišču

Pred vrtcem Živ žav je vse nared za zatravitev, ki bo še polepšala okolico vrtca. Poleg dodatnih parkirnih mest – v vrtcu so se soočali s pomanjkanjem parkirišč – je nova tudi prometna ureditev. Danes je pri vrtcu urejenih 25 mest za parkiranje, postavljena je tudi ustrezna prometna signalizacija in uveden je krožni promet, ki zagotavlja varnejši prihod v vrtec in odhod iz njega tudi najmlajšim udeležencem v prometu.

 

Na Mestni občini Kranj so pripravili idejni projekt razširitve in izgradnje dodatnih 15 parkirnih mest, saj jih je imel vrtec prej le deset. Dela, izvajalo jih je podjetje Inkaing iz Ljubljane, so bila v celoti zaključena v okviru pogodbene vrednosti, tj. nekaj več kot dvajset tisoč evrov, vključevala pa so tudi prestavitev javne razsvetljave in vodovoda.