Objavljeni projektni predlogi za glasovanje v okviru participativnega proračuna Mestne občine Kranj 2022

Kranj, 25. februar 2022 – Aktivnosti za uvrstitev projektnih predlogov za izvedbo iz sredstev participativnega proračuna 2022 v Mestni občini Kranj prehajajo v sklepni del. Na spletni strani projekta predlagaj.kranj.si in v februarski številki Kranjskih novic so objavljeni predlogi za glasovanje, ki bo potekalo med 1. in 10. marcem 2022.

 

Mestna občina Kranj je v okviru kampanje Projekti za vas in mesto od 5. januarja do 4. februarja letos zbirala projektne predloge za participativni del proračuna za leto 2022. Vseh 190 prek spleta, osebno ali po pošti prispelih predlogov je pregledala komisija in preverila, ali so izvedljivi v okviru participativnega proračuna 2022, torej skladni z zakonodajo, v pristojnosti občine, finančno ovrednoteni med 2.500 in 24.000 evri (z DDV-jem) in če ustrezajo drugim predpisanim pogojem za uvrstitev v participativni proračun.

Projektnih predlogov, uvrščenih za glasovanje, je skupno 105. Seznam po krajevnih skupnostih je objavljen v februarski številki Kranjskih novic in na spletni strani projekta na povezavi https://predlagaj.kranj.si/, kjer so na voljo dodatne informacije o participativnem proračunu (dostop je možen tudi prek spletne strani MOK na povezavi www.kranj.si s klikom na spletno pasico participativnega proračuna na naslovnici). Ločeno, v posebnem zavihku, so objavljeni tudi predlogi, ki niso uvrščeni za glasovanje in je pri vsakem naveden razlog, zakaj se niso uvrstili na glasovalne liste.

 

Kaj so občani predlagali

Med predlogi so različne ureditve cest, zasaditve javnih zelenih površin, postavitve ali obnove otroških igrišč in rekreativnih površin, novi parkirni prostori, ravnanje z odpadki in podobno iz vsakodnevnih potreb prebivalcev, pa tudi bolj unikatni, med njimi namestitev prezračevalnih naprav v šoli in vrtcu, merjenje onesnaževanja vodotokov, spominski park in obeležja, priprava krajevnega zbornika, gledališke predstave, vodena rekreacija in tudi ureditev opazovanja gnezdišča za štorklje.

»Predlogi zajemajo zelo širok nabor potreb, kar potrjuje pravilnost odločitve, da povabimo k sodelovanju občane. Da prisluhnemo njihovim predlogom in prav vsakega proučimo, kako ga je možno izvesti. Vsi ne bodo šli v format participativnega proračuna, a bomo pogledali tudi druge možne rešitve. Najbolj pomembno pa je, da smo vzpostavili ustvarjalen in dragocen dialog, kaj posamezno okolje, krajevna skupnost po mnenju prebivalcev potrebuje. Vsi predlogi so zelo kakovostni in odražajo trud predlagateljev, da prispevajo h skupnosti. Hvala vsem predlagateljem projektov in vsakemu posebej, da ste se vključili in pokazali na potrebne investicije in programe,« je ob pomembnem sodelovanju z občani povedal župan Matjaž Rakovec.

 

Izberite svoj projekt

Glasovanje o projektnih predlogih bo potekalo od 1. do 10. marca 2022, glasovali bodo lahko občanke in občani s stalnim prebivališčem v MOK, ki so stari 16 in več let. Glasovati je možno le enkrat in za en predlog v krajevni skupnosti stalnega prebivališča, in sicer preko spletnega mesta oziroma aplikacije predlagaj.kranj.si ali pa od 7. do 10. marca 2022 osebno na sedežu MO Kranj (Avla ‑ vhod s parkirišča Brioni, Slovenski trg 1, 4000 Kranj) v času uradnih ur. Za izpolnjevanje bo na voljo tudi pomoč.