Obvestilo za izvajalce javnih del

Spoštovani izvajalci javnih del,

 
obveščamo vas, da je Zavod RS za zaposlovanje  (v nadaljevanju Zavod), danes, 24. 12. 2019, na spletni strani Zavoda https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/javna-dela-2020
 
Priporočamo vam, da vašo ponudbo, ki bo vsebovala obrazec Ponudba za izbor programa javnega dela za leto 2020 v enem izvodu (arhiv občine), obrazec Program javnega dela za leto 2020 v 2 izvodih (enega vam bomo vrnili) in obrazec Izjava naročnika programa javnega dela za leto 2020 v 3 izvodih (dva podpisana izvoda vam bomo vrnili) čim prej pripravite in dostavite v Sprejemno pisarno Mestne občine Kranj, kjer bodo evidentirane ali jih pošljite po pošti na naslov Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, s pripisom Javna dela 2020. 
 
Vaše ponudbe za prvo obravnavo na zavodu pričakujemo čimprej, najkasneje pa do srede, 8. 1. 2020, do 12. ure.  
 
Predlagamo vam, da zaradi hitrejšega poteka dela, ki ga javno povabilo vsekakor zahteva, izpolnite na obrazcih tudi rubrike, ki se nanašajo na naročnika in zastopnika občine, in sicer:
 
Naziv naročnika:
Mestna občina Kranj, zakoniti zastopnik: Matjaž Rakovec, župan.
Matična številka Mestne občine Kranj je 5874653000.
 
Pri vključevanju števila udeležencev bodite racionalni, saj so se sredstva za javna dela v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2020 glede na predhodno leto znižala.  Občinski delež kritja plače za udeležence javnih del pa se za leto 2020  povečuje, tako da znaša  60 % oz. pod določenimi pogoji 42 % ali 5 %, kar je posledica nižje stopnje brezposelnosti v občini.
 
Da bo Mestna občina Kranj v letu 2020 sofinancirala zaposlitev čim večjega števila udeležencev javnih del bo sofinancirala le  stroške razlike plač za udeležence v celoti (prva alineja pod št. 2 na obrazcu Izjava), ne pa stroškov regresa za letni dopust udeležencev kot doslej.
 
Poleg tega pa bodite pozorni še na nekatere novosti:
  • na javnem povabilu bodo lahko kandidirali le izvajalci, ki imajo s pogodbo o zaposlitvi, najmanj 3 mesece pred oddajo ponudbe, zaposleno vsaj eno osebo, ki je na tej podlagi obvezno zavarovana za najmanj polovico polnega delovnega časa;
  • predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2020, in sicer za 2 sklopa programov: s področja socialnega varstva (5. točka  Kataloga programov javnih del) in iz ostalih področij: kmetijstvo (1. točka Kataloga), vzgoja in izobraževanje, šport (2. točka Kataloga), okolje in prostor (3. točka Kataloga), kultura (4. točka Kataloga) ter drugi programi javnih del (6. točka Kataloga);
  • v programe javnih del se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelne osebe, ki jih napoti Zavod. V programe javnih del iz področij Kataloga (1, 2, 3, 4, in 6) se lahko vključujejo izključno dolgotrajno brezposelne osebe, ki so prejemniki denarne socialne pomoči;
 
Komisija za zaposlovanje Mestne občine Kranj bo imela sejo predvidoma 10. 1. 2020, tako da boste lahko 13. 1. in 14. 1. 2020 v sobi 195/II prevzemali potrjene oz. podpisane obrazce.