Obvozi in avtobusne linije med obnovo mostu čez Savo

Od torka, 31. januarja 2023, naprej bo most čez Savo na Ljubljanski cesti (od Železniške postaje Kranj proti Jelenovemu klancu) zaprt za ves promet, pešce in kolesarje.

 

OBVOZI IN OBHODI

 

Obvoz za motorna vozila bo na severni strani urejen po cestah Iskra–Kidričeva cesta, Koroška cesta, Ljubljanska cesta (Jelenov klanec), na južni strani pa po cestah Iskra–Labore, Labore–Primskovo (Delavski most), Cesta 1. maja, Savska cesta. Za pešce bo obhod urejen preko Savskega otoka in pločnika ob cesti Iskra–Kidričeva cesta do železniške postaje. Zaradi pričakovanega povečanega prometa na Savski cesti bo most pri Planiki enosmeren, in sicer iz smeri Savske ceste (nekdanja Koreja) proti Planiki, prehod za pešce in kolesarje pa bo prepovedan v obe smeri.

 

Mestna občina Kranj se zaveda, da bo zapora spremenila vsakodnevno pot občanov, zato bo skupaj s koncesionarjem Arrivo organizirala čim večjo frekventnost javnega prevoza, ki bo omogočil najlažji prehod skozi obdobje obnove mostu.

 

 

MESTNI POTNIŠKI PROMET

 

Do železniške postaje (postajališče Kranj kolodvor) in z nje vozijo avtobusi mestnega potniškega prometa. Gre za naslednje proge:

PROGA 1: Kolodvor–Glavna avtobusna postaja–Primskovo–Planina–Hrastje
PROGA 7: Kolodvor–Glavna avtobusna postaja–Mlaka-Srakovlje–Bobovek
PROGA 15: Kolodvor–Planina–Primskovo–Kolodvor

 

V neposredno bližino železniške postaje (postajališče KRANJ ŽP), ki je locirana na Ljubljanski cesti, se je mogoče pripeljati tudi z avtobusi:

PROGA 2: Globus–Primskovo–Planina–Stražišče–Glavna avtobusna postaja
PROGA 3: Glavna avtobusna postaja–Stražišče–Planina–Primskovo–Glavna avtobusna postaja
PROGA 8: Glavna avtobusna postaja–Drulovka–Podreča

PROGA 12: Kranj–Besnica

PROGE 1, 3, 4, 7, 8 in 12 se preusmeri na zahodno obvoznico oziroma Staro cesto, UKINE se postajališče Kranj Globus (na progi 7 se ukinejo le odhodi: 6:10, 6:40, 13:10, 14:13 in 15:40). PROGI 11 in 15 se preusmeri čez Delavski most, UKINE se postajališče Kranj Savska cesta.

 

 

MEDKRAJEVNI PROMET

 

Avtobusi medkrajevnega prometa vozijo po zahodni obvoznici mimo Savskega otoka do glavne avtobusne postaje (in v obratni smeri), UKINE se postajališče Kranj Globus. Postajališče Kranj Globus velja ZGOLJ za odhode v smeri Ljubljane, ki potekajo preko Planine, in po avtocesti.

 

Vozni redi so usklajeni z voznimi redi vlakov v jutranji in zgodnji popoldanski konici. S progo mestnega potniškega prometa 1 in 15 je povezava železniške postaje in bivalnega naselja Planina zagotovljena s 15-minutnim intervalom v dnevih šolskega pouka in s polurnim intervalom med šolskimi počitnicami. Progi 7 in 12 zagotavljata povezavo na določenih odhodih.

 

Podrobni vozni red je dostopen v Arrivinem iskalniku voznih redov.Kategorije:
aktualno