Odobrena finančna podpora za ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila finančno podporo za ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto v Kranju. Naložbo, vredno dobrih 440.000 evrov, sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer predvidoma z dobrimi 263.000 evri. Dela bodo zaključena do konca leta.

 

S tem bo Mestna občina Kranj (MOK) uredila površine za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto, kar bo omogočilo varno in privlačno povezavo različnih točk mesta – od širšega območja zdravstvenega doma z glavno avtobusno postajo na trenutni lokaciji, lekarne, sodišča, policije, dveh bank, vrtca, Šolskega centra Kranj s štirimi srednjimi šolami, dijaškega doma, Medpodjetniškega izobraževalnega centra, Fakultete za organizacijske vede do starega mestnega jedra z izobraževalnimi ustanovami (glasbena šola, knjižnica). MOK bo poskrbela tudi za ozelenitev, postavila urbano opremo, opremo za umirjanje prometa ter opremo za udobnost in privlačnost infrastrukture za pešce in kolesarje. Projekt sodi med investicije, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju družbe in dvigu kakovosti življenja občanov. Vrednost projekta ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto v Kranju je dobrih 440.000 evrov, sofinanciranje Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša dobrih 263.000 evrov. MOK bo prispevala dobrih 176.000 evrov. Površine bodo urejene do konca leta.

 

 

Površine za pešce in kolesarje del celovite ureditve največjega parka v mestu

Omenjene površine bodo del celovite ureditve Bleiweisovega parka, projekta, vrednega približno 740.000 evrov. S 7500 m2 površine bo to največji park v mestu. Glede na zasnovo bo park razdeljen na štiri enote, prilagojene obiskovalcem različnih starostnih skupin. V njem bodo otroško igrišče, razgiban betonski poligon za urbane športe (skiro, rolke, rolerji, kolesa, poganjalčki), spomenik dr. Janeza Bleiweis, znanega Kranjčana, sicer zdravnika, veterinarja, porodničarja, publicista in politika ter enega najpomembnejših Slovencev v 19. stoletju, in mirni del parka. Z ureditvijo parka MOK spodbuja razvoj trajnostnega prometnega sistema, zagotavlja pogoje za privlačno, varno, udobno hojo in kolesarjenje v mestu, prispeva k večjemu deležu pešačenja in kolesarjenja pri mestnih potovanjih, s tem tudi k večji prometni varnosti teh ranljivih skupin v cestnem prometu, manjši uporabi motoriziranih vozil, posledično k večji kakovosti zraka in manjšim obremenitvam s hrupom v mestu. Vse to pomembno prispeva k dvigu okoljske ozaveščenosti in zdravemu, aktivnemu življenju občank in občanov.