Odslej gibanje še bolj omejeno, v zaprte javne prostore le z zaščito

Od danes je do preklica v veljavi odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin. Nadzor bodo izvajale inšpekcijske službe, policija, lahko tudi civilna zaščita, predvidene so globe za kršitelje. O morebitnih spremembah bomo občane sproti obveščali.

 

Z omenjenim vladnim odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije z virusom covid-19 do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah, prepoveduje dostop na javna mesta in površine ter prepoveduje gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, razen če ta odlok ne določa drugače.

 

Kljub navedenim omejitvam je gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju ob upoštevanju, da posamezniki ohranijo varno razdaljo do drugih oseb, dovoljeno v naslednjih primerih:

 

• prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,

• opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,

• odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,

• varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,

• dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev,

• dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,

• dostop do storitev za nujne primere,

• dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov,

• dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,

• dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,

• dostop do drogerij in drogerijskih marketov,

• dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov,

• dostop do mest za prodajo hrane za živali,

• dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere,

• dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in trgovin za prodajo semen, krmil in gnojil,

• dostop do bencinskih črpalk,

• dostop do bank in pošt,

• dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,

• dostop do komunalnih storitev za ravnanje z odpadki,

• dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme.

 

Če naštetih storitev ni na voljo v občini prebivališča, pa je dostop dovoljen v drugo občino, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti.

 

Povezava do zemljevida Mestne občine Kranj in sosednjih občin

 

V zaprtih prostorih zaščitna oprema

 

Če se zgoraj naštete dejavnosti oziroma storitve izvajajo na zaprtem javnem kraju, je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrijejo nos in usta, ter zaščitnih rokavic.

 

Izjeme za družine in sodelavce

 

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je dovoljeno tudi:


• skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin,

• skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na ali z dela ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru civilne zaščite.

 

Selitve prepovedane

 

V času razglašene epidemije je posameznik s stalnim in začasnim prebivališčem lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in ga v času razglašene epidemije ne sme spreminjati oziroma se seliti med obema prebivališčema.

Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin je dovoljen le v občini stalnega ali začasnega prebivališča.

Za območje posamezne lokalne skupnosti lahko župan s sklepom, ki se javno objavi, določi način, pogoje dostopa ali prepove dostop na določene javne kraje in površine v občini.

 

Nadzorniki inšpekcijske službe, policija, tudi CZ po potrebi

 

Za nadzor izvajanja tega odloka lahko župan na območju svoje občine uporabi tudi vpoklicane pripadnike civilne zaščite (CZ). Če pri nadzoru pripadnik CZ naleti na kršitve, ki jih ne more preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o primeru nemudoma obvesti najbližjo postajo policije.
Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po zakonu, ki ureja nalezljive bolezni (v opozorilo: v zakonu so zapisane še v tolarjih). Izvajanje tega odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti.

 

Obvezno razkuževanje v večstanovanjskih stavbah

 

Od včeraj velja tudi odlok, ki lastnikom oziroma upravnikom večstanovanjskih stavb nalaga, da morajo vso opremo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb ali ob njih razkužiti najmanj dvakrat dnevno. Pri tem so mišljene zlasti kljuke na vratih, ograje, stikala za upravljanje in kabine dvigala, stikala v skupnih prostorih ter oprijemala in druga oprema, kjer je mogoče ob redni uporabi pričakovati več stikov rok s površinami. Poleg tega mora biti pred dvigalom na vidnem mestu tudi napis, ki opozarja: »Uporaba dvigala predstavlja tveganje za prenos okužbe covid-19, zato kabino dvigala uporabljajte posamično. Po uporabi stikal za upravljanje dvigala se ne dotikajte oči, nosu ali ust ter si umijte roke.«

 

Upokojenci v trgovino le med 8. in 10. uro zjutraj

 

Vlada je določila tudi, da bodo odslej nakupi v trgovinah med 8. in 10. uro rezervirani izključno za ranljive skupine, to pomeni invalide, starejše in nosečnice. S tem, da se jih loči od ostalih potrošnikov, naj bi se jih dodatno zaščitilo.

Živilske prodajalne morajo biti sicer odprte vsaj od 8. do 18. ure. S tem naj bi zagotovili nakupe brez pretirane gneče vsem prebivalcem. 

Kategorije:
koronavirus aktualno