Opozarjamo: ne hodite še v gozdove

Mestna uprava Kranj prebivalce in obiskovalce opozarja naj omejijo sprehode po gozdovih zaradi nevarnosti padajočih vej in drevja. V krošnjah je namreč ostalo veliko odlomljenih vej, ki zaradi svoje teže in velike višine lahko povzročijo težke poškodbe. Sanacija dreves na območju mestne občine Kranj poteka pospešeno, pri tem imajo prednost drevesa, ki predstavljajo neposredno grožnjo ljudem in premoženju.