Pešci in kolesarji po mostu čez Savo konec novembra

Dela na mostu čez reko Savo na Ljubljanski cesti v Kranju se bodo podaljšala zaradi posledic avgustovske ujme. Med največjimi poplavami v zgodovini Slovenije je namreč narasla Sava poškodovala gradbene odre pod mostom in ogrozila stabilnost konstrukcije. Na mostu tako ostaja popolna cestna zapora. Pešci in kolesarji pa bodo most lahko začeli uporabljati že prej, in sicer konec novembra. Za motoriziran promet ga bodo odprli predvidoma spomladi. V tem času bo Mestna občina Kranj sanirala še podvoz pri Iskri.

 

Obnova mosta čez Savo na Ljubljanski cesti je bila nujna. Obnovljeni most bo enakih dimenzij kot sedanji, imel bo enostransko dvosmerno kolesarsko pot, javno razsvetljavo bodo namestili ob strani mosta in tako ne bo posegala v površine za pešce, zamenjali in obnovili bodo komunalno infrastrukturo znotraj mosta. Nova bo tudi celotna ograja, ki bo imela arhitekturne elemente prvotnega mosta, sicer porušenega v 2. svetovni vojni.

 

Obnova bo končana predvidoma maja 2024. Med avgustovsko ujmo je namreč voda narasla do visečih odrov pod mostom in tako ogrozila postavljeno delovno konstrukcijo. Ko se je stanje na terenu umirilo, je sledil temeljit pregled celotne konstrukcije in zamenjava poškodovanih delov ter odplavljenih elementov. Poplavne vode so prinesle tudi veliko količino naplavin, ki so se ujele na stebrih in se zajezile, kar je povzročalo upor toku Save, posledično pa je v vmesnih opornikih prihajalo do znatnih obremenitev. Zaradi ogrožene stabilnosti izvajanje del po predvideni tehnologiji ni bilo izvedljivo, predvideno mehanizacijo so zamenjali z manjšo in celo z ročnim delom, kar je pomenilo počasnejše izvajanje del. Ker prehajamo v deževni jesenski in zimski čas, ko je izvedba nekaterih gradbenih del otežena oziroma tudi onemogočena, je odprtje obnovljenega mosta načrtovano za pomlad 2024. Čas, ko zaradi vremenskih razmer ni mogoče asfaltirati ceste in opraviti nekaterih drugih del, bo Mestna občina Kranj izkoristila tudi za sanacijo podvoza pri Iskri. S tem bo omogočila, da se bosta pod mostom lahko istočasno zapeljali dve tovorni vozili (vsako v svoji smeri), kar doslej ni bilo izvedljivo. Tako se bo razbremenil tudi promet.

 

Pešcem in kolesarjem bo prehod čez most omogočen že konec novembra. Iz smeri železniške postaje bodo na most lahko dostopali preko v ta namen postavljenih montažnih stopnic (urejen bo tudi prehod za kolesarje), iz smeri Jelenovega klanca pa bo prehod v istem nivoju. Ostaja pa popolna cestna zapora za motoriziran promet. Obvoz še naprej poteka na severni strani po cestah Iskra–Kidričeva cesta, Koroška cesta, Ljubljanska cesta (Jelenov klanec), na južni strani pa po cestah Iskra–Labore, Labore–Primskovo (Delavski most), Cesta 1. maja, Savska cesta.

 

»Ni vedno vse v naših rokah, tudi če imamo najboljše namene. Ko narava pokaže svojo moč, moramo sprejeti stanje takšno, kakršno je in čim prej odpraviti posledice. Kar smo tudi storili. Dobra novica pa je, da ga bodo čez dober mesec že lahko uporabljali pešci in kolesarji. Pa tudi ta, da bomo obdobje, ko nekaterih del na mostu ne moremo izvajati, izkoristili za sanacijo podvoza pri Iskri. Nova pridobitev bo velika, saj se bosta po končanih delih pod mostom lahko srečali dve tovorni vozili, vsako na svojem pasu seveda, kar prej ni bilo mogoče in je oviralo promet. S tem bomo rešili težavo, ki jo je Kranj imel več desetletij. Občanke in občane prosim za potrpežljivost in razumevanje. Prepričan sem, da bomo na koncu vsi zadovoljni, saj bomo imeli nov, predvsem pa varen most,« je povedal župan Matjaž Rakovec.