Pismo o nameri za projekt Triglav Kranj

Mestna občina Kranj, Zavod za šport Kranj, Zavod za turizem in kulturo Kranj ter 16 športnih klubov so podpisali Pismo o nameri za izvedbo projekta Triglav Kranj. S tem so potrdili medsebojno sodelovanje v skupnem projektu Triglav Kranj, katerega namen je krepitev športa na območju kranjske občine in širše. Podpisniki pisma o nameri si prizadevajo podpirati nastope športnih klubov pod enotno blagovno znamko Triglav Kranj in vzpostaviti aktivno stično točko, ki bo imela vlogo informiranja, administrativne podpore, promocije, prodaje in utrjevanja blagovne znamke Triglav Kranj. Stično točko bodo vzpostavili na Glavnem trgu v starem Kranju, sodelovali in povezovali pa se bodo še pri vzpostavitvi poslovnega subjekta Triglav Kranj, pri kadrovskih načrtih in vzpostavljanju finančnih virov.

 

Skupna stična točka in promocija

Pobudnik projekta Triglav Kranj Beno Fekonja je ob podpisu pisma o nameri povedal: »Pod okriljem projekta si želimo v prihodnje izpostaviti vrhunske športnike in športne delavce, ki jih v naših vrstah ni malo. Tako se jim bomo lahko zahvalili za njihovo dosedanje delo in odrekanje. V sklopu projekta bomo imeli lastno trgovino in Triglav Kranj pool, ki bosta dala dodatni zagon za razvoj rekreativnega in vrhunskega športa. V nogometnemu klubu si štejemo v veliko čast, da smo vodilni pri razvoju projekta, a hkrati se zavedamo, da bomo lahko samo skupaj s 3500 Triglavani 16 različnih klubov uspešni. Za Kranj se je vedno govorilo, da je mesto športa. S tem dejanjem to potrjuje. Prav vsem želim veliko športnih uspehov in tudi kanček športne sreče.«

 

Večja prepoznavnost Kranja kot športnega mesta

»Pobuda je dobrodošla za nadaljnji razvoj športa v mestni občini Kranj,« je dejal Branko Fartek, direktor Zavoda za šport Kranj. »Športnim klubom z imenom Triglav bo prinesla boljšo prepoznavnost in skupen nastop do vseh dejavnikov razvoja športa. Želja je, da bi prinesla tudi boljše povezovanje med klubi, medsebojno spoznavanje športnikov in skupno podporo pri športnih dogodkih in tekmovanjih. S povezovanjem se bo krepila pripadnost družini klubov z imenom Triglav.«

Po mnenju Tomaža Štefeta, direktorja Zavoda za turizem in kulturo Kranj, ima mesto dobro razvito športno infrastrukturo, je organizator številnih vrhunskih športnih prireditev, je mesto za priprave športnikov, iz katerega izhajajo najboljši športniki. »V Zavodu za turizem in kulturo Kranj podpiramo povezovanje kranjskih športnih klubov pod skupno znamko Triglav Kranj. Pismo o nameri podpisujemo v želji, da se bo še naprej krepila pripadnost prebivalcev domačim športnim klubom in Kranju.«

 

Šport je prihodnost Kranja

»Pismo o nameri za izvedbo projekta Triglav Kranj je prvi korak k drugačnemu, sodobnemu in, verjamem, tudi bolj učinkovitemu delovanju športnih klubov različnih panog. Že zdaj smo prepoznavni po imenu 'Triglav', imamo odlične športnike, podmladek, vrhunske športne strokovnjake in rezultate. Na vrhunske dosežke naših športnih talentov računamo tudi v prihodnje,« je strnil namen podpisa skupnega dokumenta župan Matjaž Rakovec in dodal: »Lahko rečem, da imamo vse za uspešno športno in poslovno zgodbo ter za povezovanje s kulturo in turizmom. Prav tako vidim priložnost za ustanavljanje regijskih in nacionalnih športnih centrov. Imamo velik potencial, da povežemo razvejano športno infrastrukturo in športnikom prijazno izobraževanje. Šport je zagotovo razvojna priložnost Kranja, da postane mesto športne odličnosti ter da obogati kulturne in turistične programe.«

image image image image