Plaz zasul regionalno cesto pri Jamniku

Včeraj popoldne se je ob obilnih padavinah sprožil zemeljski plaz na regionalno cesto Dražgoše–Kropa pri naselju Jamnik, približno 150 metrov od radovljiške in kranjske občinske meje. Na cesto je zdrselo med 50 in 70 kubiki zemlje. Pristojne državne institucije bodo po geološki oceni določile, kakšna bo sanacija odlomljene brežine.

 

Pred osmimi leti je v bližini tega območja zemeljski plaz odtrgal del ceste, popolna zapora in sanacija je trajala štiri mesece. Gre za območje zemljišč, ki ob močnem deževju polzijo in tudi tokrat je zemljina splazila iz strme brežine, ker je podtalnica izprala ležišče (stičišče med trdo in mehko zemljino). Odstranitev materiala s ceste bo zgolj kratkoročna rešitev, na tej lokaciji pa je v prvi vrsti potrebno zagotoviti varnost. Pri Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo bodo po geoloških raziskavah oziroma mnenju sodnega izvedenca za geologijo preučili možnosti izvedbe sanacije in zaščite brežine. V neposredni bližini plazu in zasutega cestišča ni stanovanjskih hiš. V času cestne zapore imajo prebivalci Selške doline in tukajšnjega območja za prehod iz kranjske v radovljiško občino na voljo drugo – sicer daljšo – pot skozi vasi Podblica, Nemilje in Njivica.

Kategorije:
aktualno promet