Počakaj na bus

V Mestni občini Kranj je bila v okviru operacije vzpostavljena nova avtobusna nadstrešnica na obstoječem avtobusnem postajališču na Kokrici.

 

Operacija Počakaj na bus je skupni projekt šestih občin (poleg Kranja še Bled, Naklo, Radovljica, Tržič in Jesenice), ki ga za občine vodi LAS Gorenjska košarica oziroma vodilni partner BSC Kranj. V njem sodelujeta tudi CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, in Turizem Bohinj. Namen operacije je vzpostavitev mreže 26 kakovostnih avtobusnih postajališč v šestih občinah. Spodbuditi želijo pogostejšo uporabo javnega prometa, z razvojem trajnostne mobilnosti pozitivno vplivati na zdravje občanov in obenem ohranjati naravo.

 

Kaj je trajnostna mobilnost

Trajnostna mobilnost je premikanje na trajnosten način – s hojo, kolesarjenjem in uporabo javnega potniškega prometa. Njeno vodilo je zagotavljanje časovno, finančno in okoljsko učinkovite ter dostopne oblike premikanja za vse. Z učinkovitimi ukrepi manjša potrebo po osebnem motornem prometu in posledično zmanjšuje škodo, ki jo ta povzroča tako okolju kot našemu zdravju.

 

Zakaj potovati »trajnostno«? S premikanjem hkrati poskrbimo tudi za svoje zdravje in dobro počutje, znižamo si stroške prevoza, prispevamo k boljši kakovosti zraka, učinkoviti rabi energije in zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov.

 

K sodobni mobilnosti še misel nekdanjega župana Bogote: »Razvita država ni tista, kjer imajo revni avtomobile. Je tista, kjer bogati uporabljajo javni promet.«

 

Projekt delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

 

Več o projektu in aktivnostih si lahko preberete na: www.las-gorenjskakosarica.si/pocakaj-na-bus/.

 

 

 

 

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Program razvoja podeželja RS 

Kategorije:
aktualno