Počakaj na bus

O projektu

 

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

 

Trajanje operacije: januar 2019 – junij 2021

 

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Občina Bled, Občina Jesenice, Mestna občina Kranj, Občina Naklo, Občina Radovljica, Občina Tržič, Turizem Bohinj, CIPRA

 

Skupna vrednost operacije 272.883,05 €, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 178.525,17 € (85 %), za MO Kranj 6.464,44 EUR, od tega 4.340 eur sredstev EKSRP.    

 

Opis operacije: 

Namen operacije je pilotno vzpostaviti in zagotoviti trajnostno mrežo 26  kvalitetnih avtobusnih postajališč in 1 parkiriščem  vključno z izvedbo osveščevalnih akcij za prebivalstvo in deležnike  o pomenu trajnostne mobilnosti ter priporočili za večjo uporabo javnega prevoza v 6 občinah LAS GK (Bled, Jesenice, MO Kranj, Naklo, Radovljica, Tržič).

 

V Mestni občini Kranj bo vzpostavljena ena nova avtobusna nadstrešnica.

 

Cilji operacije:

  • vzpostavitev mreže 26 kvalitetnih avtobusnih postajališč (z 1 parkiriščem v 6 občinah),
  • vzpodbuditi prebivalstvo in deležnike k uporabi trajnostnega transporta,
  • z razvojem trajnostne mobilnosti zagotoviti večjo uporabo javnega prevoza.

 

Aktivnosti operacije:

  • vodenje in promocija,
  • naložbe v avtobusna postajališča na območju 6 občin (26 postaj in 1 parkirišče),
  • zagon in trajnost mreže kvalitetnih avtobusnih postajališč z ukrepi za trajnostno mobilnost.

 

Rezultat operacije:

zagon mreže kvalitetnih avtobusnih postajališč z ukrepi za trajnostno mobilnost.

 

Koristne povezave:

povezava na spletno stran: Evropska komisija za EKSRP

povezava na spletno stran: Program razvoja podeželja

 

 »Projekt Počakaj na bus« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.