Podelitev diplom na Višji strokovni šoli ŠC Kranj

Direktor Šolskega centra Kranj Jože Drenovec in ravnateljica Višje strokovne šole mag. Lidija Grmek Zupanc  sta 14. januarja 2020 v Prešernovem gledališču Kranj podelila 78 diplom diplomantom Višje strokovne šole.

 
Osem diplomantov je prejelo tudi pohvale, šest diplomantov pa nagrade za dosežene rezultate v času študija. Posebno priznanje je za svoje večletno uspešno delo, rezultate in mentorstvo na VSŠ prejel predavatelj Robert Šifrer, univ. dipl. inž.
Tokratna podelitev je bila zaradi velikega števila diplomantov že v januarju in ne kot običajno v maju. V imenu Mestne občine Kranj je diplomantom čestitala vodja Urada za družbene dejavnosti Nada Bogataj Kržan. Zaželela jim je uspešno pot, tako na karierni kot na življenjski poti,  in naj ne zaključijo izobraževanja s podelitvijo diplom, naj imajo pred očmi vseživljenjsko učenje, naj bo to formalno ali neformalno izobraževanje, kajti le to bo gonilo njihovega napredka kot tudi zadovoljstva, da bodo radi opravljali svoje poklicno delo.