Podpisali dokument o zeleni politiki in etični kodeks v turizmu

Mestna občina Kranj je včeraj storila pomemben korak pri uresničevanju trajnostnega poslanstva. Skupaj z osmimi organizacijami, to so Komunala Kranj, Lokalno energetska agencija Gorenjske, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod za varstvo kulturne dediščine območne enote Kranj, Zavod RS za varstvo narave območne enote Kranj, Zavod za šport, JGZ Brdo in Zavod za turizem in kulturo Kranj, je podpisala dokument o zeleni politiki slovenskega turizma in etični kodeks v turizmu. Kranj ima odslej tudi ambasadorko zelenega in trajnostnega okolja. To je klimatologinja dr. Lučka Kajfež Bogataj.

 

Mestna občina Kranj (MOK) je že leta 2016 s strateškim dokumentom Trajnostna urbana strategija Kranj 2030 opredelila destinacijo kot trajnostno naravnano urbano središče Gorenjske. Kot zelena destinacija letos vstopa v zeleno shemo slovenskega turizma in se pridružuje 53 destinacijam z znakom Slovenia Green. MOK si prizadeva za pridobitev tega znaka v povezavi z Zavodom za turizem in kulturo Kranj.

 

Posvet

Ob podpisu zelene politike in etičnega kodeksa je potekal še posvet za turistično gospodarstvo.

 

Z včerajšnjim podpisom zelene politike slovenskega turizma in etičnega kodeksa v turizmu postaja temeljna zaveza destinacije, da deluje po trajnostnih načelih in si nenehno prizadeva za izboljšave. MOK s tem dokazuje, da je čista, varna in zdrava destinacija, v kateri podpisniki skrbijo za okolje, prostor in ohranjanje lokalnega značaja in ponudbe. Aktivnostim za vključitev v zeleno shemo se pridružuje tudi Hotel Actum, ki je avgusta pridobil certifikat Zeleni ključ, s čimer se zavezuje k trajnostnemu in zelenemu poslovanju. Svoj kodeks so podpisali tudi lokalni turistični vodniki.

 

Hotel Actum

Zeleni ključ je prevzela vodja Hotela Actum Tatjana Whyte iz rok Borisa Šušmaka, nacionalnega koordinatorja za programa Modra zastava in Zeleni ključ.

 

»Ta podpis nas dviguje v očeh prebivalcev in turistov. Poskrbimo za naravo, čim bolj ji vrnimo, kar nam daje. Verjamem, da bomo pri tem uspešni!« je nov korak komentiral župan MOK Matjaž Rakovec.

 

Ob podpisu je potekal še posvet za turistično gospodarstvo. S tem v destinaciji spodbujajo gospodarstvo k razvoju trajnostnih modelov v turizmu. Na posvetu je kranjska ambasadorka zelenega in trajnostnega okolja Lučka Kajfež Bogataj predavala o prilagajanju na podnebne spremembe, odgovorni rabi energije in zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov. Drugi predavatelji so predstavili še trajnostne sheme, odgovorno rabo vode in ravnanje z odpadki, trajnostno mobilnost, prometno ureditev, pravično in enakopravno zaposlovanje, družbeno odgovornost in novosti s turističnega področja.