Podpora za razbremenitev zdravnikov splošne medicine

S prekomernimi delovnimi obremenitvami se srečuje tudi kolektiv splošnih zdravnikov Zdravstvenega doma Kranj. Na nedavnem sestanku župana Mestne občine Kranj Matjaža Rakovca s predstavniki gorenjskih zdravstvenih inštitucij so le-ti predstavili predloge za sistemsko ureditev nastalih razmer. »Sestanek je bil zelo konstruktiven, vseeno pa je bila z naše strani dana pobuda, da pregledajo prerazporeditve po celotni Gorenjski,« je povedal župan.

 

»Dali smo ideje za proučitev notranjih rezerv. Po drugi strani pa pripravljamo skupaj z Osnovnim zdravstvom Gorenjske pismo za reševaje razmer, ki ga bomo naslovili na ministra za zdravje oziroma predsednika Vlade RS, ki v tem trenutku opravlja dolžnost zdravstvenega ministra.«

 

Med drugim predstavniki gorenjskega zdravstva predlagajo mejo za prenehanje opredeljevanja pacientov na 1895 glavarinskih količnikov na tim za leto 2019 in da bi se ta meja zniževala za pet odstotkov na leto do končne vzpostavitve 1500 glavarinskih količnikov, kar je strokovno določena norma. Za potrebno vidijo temeljito administrativno razbremenitev specialistov družinske medicine, pri čemer naj se najprej doreče nabor storitev, ki jih lahko izvajajo druge službe, nato pa naj se ustrezno prilagodi zakonske podlage (predpisovanje medicinskih pripomočkov izključno pri napotnih specialistih oziroma nadaljnji predpisi pri referenčnih sestrah). Nanizali so še več podrobnejših predlogov, kako organizirati delo in optimizirati postopke za dejansko razbremenitev zdravnikov družinske medicine, pa tudi vzpostavitev razmer, da bo to področje medicine postalo privlačno za mlade zdravnike.

 

Predstavniki kranjske enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije so pojasnili, da je že imenovana delovna skupina, ki bo poskušala rešiti nekatere probleme, čisto vseh pa se ne bo dalo, saj gre za sistemske spremembe, ki terjajo svoj čas. Poudarili so, da je problem pomanjkanja zdravnikov problem na ravni celotne države in da bo v prihodnje nujno, da se naredi poklic za splošnega zdravnika atraktiven za mlade, da se bodo odločali za specializacijo (sedaj se ne) in v poklicu tudi ostali.

 

Iz Zdravstvenega doma Kranj so pojasnili, da bodo poskušali v izogib odpovedim obstoječih zdravnikov, ki morajo poleg svojih ambulant pokrivati tudi ambulante odsotnih zdravnikov, ZD Kranj za nove paciente zaprli in jih napotili v sosednje zdravstvene domove: Škofja Loka, Tržič, Radovljica. Tistim pa, ki so gibalno ali mobilno ovirani, vrat ne bodo zapirali.