Pogoji za pridobitev pravice do uporabe oglaševalskih mest

Mestna občina Kranj ponuja organizatorjem volilne kampanje za redne volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament brezplačna oglaševalska mesta za lepljenje in nameščanje plakatov s propagandnimi sporočili. Organizatorji morajo vloge vložiti v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj, poslati po elektronski pošti na e-naslov glavnapisarna@kranj.si ali poslati v priporočeni pošiljki na naslov: Mestna občina Kranj, Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, najkasneje do četrtka 04.04.2019, do 10. ure.

Kategorije:
aktualno