Polovična zapora Savske ceste zaradi gradnje opornega zidu

Mestna občina Kranj je z današnjim dnem začela z izvedbo prve faze opornega zidu na Savski cesti. Okoli 700.000 evrov vredna gradnja bo trajala predvidoma do konca letošnjega avgusta, po zaključku bo vozišče širše, brežina pa utrjena. V tem času bo vzpostavljena polovična zapora ceste, promet bo potekal ob pomoči semaforjev.

 

S pripravljalnimi deli bo izvajalec, Euro grad, d. o. o., začel že danes, 13. marca 2023, v sklopu investicije pa bodo zgradili oporni zid v dolžini 120 metrov in višini do največ 5,5 metra, najprej na delu ob objektu Mega Center Kranj, v drugi fazi pa še na ostalem delu tega kraka Savske ceste. Največja pridobitev te investicije bo poleg utrjene brežine širša cesta: širina vozišča bo namesto sedanjih 4,5 oziroma 5 metrov znašala 6,5 metra. V zid bodo vgradili nekaj manj kot 800 m3 betona in 50 ton armature, za zagotovitev stabilnosti brežine pa nabrizgali beton (torkret) na 1500 m2 površine.

 

Vsa dela morajo biti zaključena do konca avgusta 2023. V tem času bo vzpostavljena polovična zapora ceste, promet bo po odprti polovici potekal ob pomoči semaforjev. Zapora po oceni strokovnih služb na MOK ne bo bistveno vplivala na potek prometa, saj je ta po vzpostavitvi enosmerne prevoznosti mostu pri Planiki že zmanjšan in večinoma poteka zgolj v smeri Kranj–Savska loka.