Pomagajmo žabicam na mrestišča

Pomladne temperature bodo v prihodnjih dneh ob deževnem vremenu prebudile dvoživke, da se bodo v večernih urah podale na svoje poti do mrestišč. Tako kot predhodna leta bodo žabice potrebovale pomoč ljudi pri prečkanju prometnic. Že od 22. februarja dalje bo ob deževnem vremenu med 19. in 23. uro zaprta cesta severno od Bobovških jezerc in skozi gozdiček ob jugozahodnem robu Brda. Od četrtka, 22. februarja do sobote, 24. februarja pa bodo potekale tudi akcije prenosa dvoživk čez cesto pod Joštom.

 

S prenašanjem dvoživk čez cesto v času spomladanskih selitev pomembno prispevamo k varstvu dvoživk, ki so zelo pomemben del ekosistema in prispevajo k njegovi uravnoteženosti. Dvoživke uravnavajo številčnost žuželk, polžev in pajkov, s katerimi se hranijo. Na njihovem jedilniku se tako znajdejo tudi komarji in vrste, ki ljudem povzročajo škodo na vrtovih in poljih.

 

Hkrati so dvoživke pomemben pokazatelj stanja narave, saj so občutljive na spremembe in zato med najbolj ogroženimi živalskimi skupinami. Ko v naravi opazimo upad dvoživk, pomeni, da se v njej dogajajo velike spremembe, ki jih sicer še ne bi opazili. Tako velika številčnost in pestrost vrst dvoživk kažeta na dobro stanje okolja, upad pa na slabšanje. Največjo grožnjo dvoživkam predstavljata uničevanje primernih življenjskih prostorov in smrtnost na cestah v času selitev na mrestišča.

 

Dvoživke zaradi svojega življenjskega kroga potrebujejo vode, kjer se razmnožujejo, in kopenske habitate (gozdove, travnike), kjer preživijo večino življenja. Spomladi se žabe s kopnega selijo k vodam, kjer bodo odložile mrest in poskrbele za nadaljevanje vrste. Žal pa smo jim ljudje s cestami presekali njihove ustaljene selitvene poti. Selitev ob ugodnih vremenskih razmerah lahko traja samo nekaj dni, ob neugodnem (suhem ali premrzlem) vremenu se lahko tudi prekine.

 

Prenos žabic ob deževnih večernih urah

Med pomembne selitvene poti v Mestni občini Kranj, ki jih prečka cesta, sodita cesta proti Joštu in cesta severno od Bobovških jezerc, ki se nadaljuje skozi gozdiček mimo Brda.

 

Akcija prenašanja žab čez cesto bo potekala v četrtek, 22. februarja, petek, 23. februarja, in v soboto, 24. februarja, od 18. ure do 20.30 na cesti proti Joštu. Vabljeni vsi, ki želijo pomagati žabicam čez cesto. Še posebej vabljeni otroci, ki bodo lahko v živo spoznali dvoživke in za spomin dobili odsevne trakove. »Udeležence naprošamo, da s seboj prinesejo svetilke (najbolje čelne), oblačilo z odsevnimi trakovi, vedro, s katerim bodo prenašali dvoživke, če želijo, tudi rokavice iz lateksa. Ne pozabite na nepremočljivo obutev in oblačila, saj imajo dvoživke rade dež in jih je takrat največ,« še sporočajo organizatorji akcije.

 

V času selitev bo zaprta tudi cesta severno od Bobovških jezerc in skozi gozdiček ob jugozahodnem robu Brda, in sicer od 19. do 23. ure, ko bo deževno vreme.

 

Z akcijo pomoči dvoživkam se želi zmanjšali smrtnost dvoživk na cestah in jim omogočiti uspešen razplod.

 

(Dodatne informacije o pomenu akcije: vita.polajnar@zrsvn.si, 04 62 08 892, 041 579 659)