Ponovno bomo očistili Kranj

Mestna občina Kranj bo tudi letos sofinancirala čistilno akcijo, ki bo potekala v soboto, 28. marca 2020.Tako mestna uprava poziva vsa registrirana društva ter lovske in ribiške družine, naj pošljejo pisne vloge za sofinanciranje na naslov Mestna uprava Kranj, Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Slovenski trg 1, Kranj.

 

Vloge je treba oddati do petka, 20. marca 2020, s kratkim opisom območja čiščenja, navedbo približne površine območja, predvidenega števila udeležencev ter časa trajanja akcije. Obrazec vloge lahko dobite na Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe. Več lahko izveste pri Martini Jaklič (martina.jaklic@kranj.si) oziroma po telefonu 04/237 31 22.