Popolna zapora v Mavčičah

V okviru obnove ceste Breg–Mavčiče še vedno velja popolna zapora na odseku od gasilskega doma v Mavčičah do objekta Praše 4. Popolna zapora bo predvidoma trajala še do 13. decembra 2020. Izvajalec bo sproti obveščal prebivalce o možnih dostopih do objektov ob zaprtem delu ceste.

 

V okviru obnove ceste Breg–Mavčiče na odseku od gasilskega doma v Mavčičah do objekta Praše 4 v dolžini 570 metrov širijo cestišče z enostranskim pločnikom in dvostransko kolesarsko stezo. Izvajalec je Gorenjska gradbena družba, d. d. V projekt, ki je vreden 591.000 evrov, je vključena tudi obnova vodovoda, meteorne kanalizacije, javne razsvetljave, vgraditev cevi za fekalno kanalizacijo in prestavitev kapelice na novo lokacijo, o čemer smo že poročali.

 

Trenutno dela potekajo v ugodnih vremenskih razmerah, zaradi zdravstvenih razmer je zaustavljen tudi javni avtobusni promet in je prometna obremenjenost manjša. V primeru sprememb, kot sta poslabšanje vremenskih razmer ali sproščanje ukrepov proti epidemiji, bo izvajalec kljub dovoljenju za popolno zaporo cesto odprl za promet.

Kategorije:
promet aktualno