Poslovna cona Avto močnik

Poslovna cona Avto močnik

Obstoječe območje poslovnih dejavnosti v Britofu, ob avtocesti Ljubljana-Jesenice. Območje je večinoma pozidano, z objekti v obratovanju, v osrednjem delu so nepozidana zemljišča.

Dejavnosti na območju so: poslovna, trgovska.

 

Velikost območja 0,5 ha
Nezazidane površine 0,3 ha (60 %)
EUP in način urejanja KR BR 12 - OPN (PIP)
Namenska raba IG – gospodarske cone
Stanje zemljišča v naravi Večinoma pozidana stavbna zemljišča v uporabi, manjši del so travniki.
Komunalna opremljenost
  • Asfaltirana lokalna cesta,
  • železniške proge ni v bližini,
  • vodovod – primarno omrežje,
  • kanalizacija – sekundarno omrežje,
  • elektrovod srednje napetosti (20 kV),
  • zemeljski plin,
  • elektronske komunikacije
Lastništvo
  • število parcel: 7
  • število lastnikov: 3