Poslovna cona Hrastje

Poslovna cona Hrastje

Obstoječe poslovno območje v Hrastju. Jugo-zahodni del je pozidan, z objekti v obratovanju. Preostalo so večinoma nepozidane gozdne površine.

Velikost območja 28 ha
Nezazidane površine 22,3 ha (80 %)
EUP in način urejanja KR HR 6/1 - OPPN (predviden)
KR HR 6/3 - OPN (PIP)
Namenska raba IG – gospodarske cone (KR HR 6/1, 6/3)
Stanje zemljišča v naravi Večina območja je gozd, jugo-zahodni del so pozidana stavbna zemljišča v uporabi.
Komunalna opremljenost
  • Asfaltirala lokalna cesta,
  • železniške proge ni v bližini,
  • vodovod – sekundarno omrežja,
  • kanalizacije ni v bližini,
  • elektrovod srednje napetosti (20 kV),
  • zemeljskega plina ni v bližini,
  • elektronske komunikacije
Lastništvo
  • število parcel: 117
  • število lastnikov: 122