Poslovna cona Kmetijsko območje Žabnica

Poslovna cona Kmetijsko območje Žabnica

Obstoječa živinorejska farma na Sorškem polju. Območje je v celoti pozidano, z objekti v obratovanju.

Dejavnosti na območju so: kmetijska, proizvodnja.

 

Velikost območja 3,2 ha
Nezazidane površine 0,5 ha (16 %)
EUP in način urejanja KR HR 6/2 – OPN (PIP)
Namenska raba IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
Stanje zemljišča v naravi V celoti pozidana stavbna zemljišča v uporabi.
Komunalna opremljenost
  •  Asfaltirana lokalna cesta,
  • železniška proga v bližini,
  • vodovod – sekundarno omrežje,
  • kanalizacije ni,
  • elektrovod srednje napetosti (20 kV),
  • zemeljski plin v bližini,
  • elektronske komunikacije
Lastništvo
  • število parcel: 10
  • število lastnikov: 4