Poslovna cona Laze

Poslovna cona Laze

Obstoječa cona v Stražišču pri Kranju. Območje je večinoma pozidano, z objekti v obratovanju, ostalo so nepozidana gozdna zemljišča.

 

Dejavnosti na območju so: poslovna, proizvodna.

 

Velikost območja 7,1 ha
Nezazidane površine 2,7 ha (38 %)
EUP in način urejanja KR ST 20 - OPPN (predviden)
KR ST 23 - OPN (PIP)
Namenska raba IG – gospodarske cone (ST 20, ST 23)
Stanje zemljišča v naravi Večinoma pozidana stavbna zemljišca v uporabi, ostalo je gozd.
Komunalna opremljenost
  • Asfaltirana krajevna cesta,
  • železniške proge ni v bližini,
  • vodovod – sekundarno omrežje,
  • kanalizacija – terciarno omrežje,
  • elektrovod srednje napetosti (20 kV),
  • zemeljski plin,
  • elektronske komunikacije.
Lastništvo
  • število parcel: 65
  • število lastnikov: 27