Poslovna cona Puškarna

Poslovna cona Puškarna

Obstoječe poslovno – gospodarsko območje na lokaciji nekdanje Puškarne. Območje je večinoma pozidano in utrjeno (odprte skladiščne površine), z objekti v obratovanju, na zahodu je območje prostih površin.

Dejavnosti na območju so: poslovna, gradbeništvo.

 

Velikost območja 1,7 ha
Nezazidane površine 1 ha (59 %)
EUP in način urejanja KR ST 25 - OPN (PIP)
Namenska raba IG – gospodarske cone
Stanje zemljišča v naravi Večinoma pozidana stavbna zemljišča v uporabi, del so travniki.
Komunalna opremljenost
  •  Asfaltirana gozdna cesta,
  • železniške proge ni v bližini,
  • vodovod – sekundarno omrežje,
  • kanalizacije ni v bližini,
  • o elektrovodih ni podatkov,
  • zemeljski plin,
  • elektronske komunikacije
Lastništvo
  • število parcel: 5
  • število lastnikov: 3