Poslovna cona Ribogojnica Besnica

Poslovna cona Ribogojnica Besnica

Območje ribogojnice v Besnici. Območje je v večinoma pozidano oziroma namenjeno osnovni dejavnosti, manjši del so zelene površine.

Dejavnosti na območju so: kmetijska proizvodnja.

 

Velikost območja 0,9 ha
Nezazidane površine 0,3 ha (33 %)
EUP in način urejanja KR ZB 35 – OPN (PIP)
Namenska raba IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
Stanje zemljišča v naravi Večinoma pozidana stavbna zemljišča v uporabi, manjši del so urejene zelene površine.
Komunalna opremljenost
  • Makadamska gozdna cesta,
  • železniške proge ni v bližini,
  • o vodovodu ni podatkov,
  • kanalizacije ni,
  • o elektrovodu ni podatkov,
  • zemeljskega plina ni,
  • elektronske komunikacije
Lastništvo
  • število parcel: 13
  • število lastnikov: 6