Poslovna cona Savska Loka

Poslovna cona Savska Loka

Degradirana poslovna cona na lokaciji nekdanje Iskre. Območje je v celoti pozidano, v stavbah obratujejo različni lokali. Na južnem delu so stanovanjske stavbe in veliko parkirišče.

 

Velikost območja 16 ha
Nezazidane površine /
EUP in način urejanja KR SA 5 - OPPN (predviden)
Namenska raba IG – gospodarske cone
Stanje zemljišča v naravi V celoti pozidana stavbna zemljišča v uporabi.
Komunalna opremljenost
  • Asfaltirana krajevna cesta,
  • lega ob železniški progi,
  • vodovod – sekundarno omrežje,
  • kanalizacija – sekundarno omrežje,
  • elektrovod srednje napetosti (20 kV),
  • zemeljski plin,
  • elektronske komunikacije
Lastništvo
  • število parcel: 106
  • število lastnikov: 24